Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

LXXXIII Posiedzenie KM – Ms Teams

Lista obecności LXXXIII KM

AGENDA LXXXIII – KM 16 Sierpnia 2021

1. Stan realizacji RPO WM 14-20 31.07.2021 r

2. Covid, zakup niezbędnego sprzętu

3. Covid, ratownictwo medyczne

4. Covid, nauczanie zdalne

5. Stan negocjacji Fundusze Europejskie dla Mazowsza 21-27

Protokół LXXXIII – 16 sierpnia 2021

 

LXXXII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Uchwała zmiany RPO

Tabela Zmian RPO WM 2014-2020

Protokół obiegowy LXXXII

 

LXXXI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Uchwała Działanie 3.3

Kryteria Działanie 3.3

Protokół obiegowy LXXXI

 

LXXX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Uchwała – zmiany RPO

TabelaZmian_RPO_WM_2014-2020_5.0_2021-maj

Protokół obiegowy LXXX

 

LXXIX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXIX

Uchwała Sprawozdanie roczne za 2020 r

Załącznik 1 do sprawozdania_streszczenie

Implementation report_2014PL16M2OP007_2020_0_pl

Załącznik 1a do sprawozdania_streszczenie_wersja eng

 

LXXVIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXVIII

Uchwała Działanie 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia

Kryteria Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

LXXVII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXVII

Kryteria Działanie 10.1.4 RPO WM

Uchwała Działanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

 

LXXVI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXVI

Uchwała działanie 2.1 E usługi – COVID

Kryteria 2.1.2 ZIT- Autopoprawka

 

LXXV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXV

Kryteria dostępu 7.1- drogi powiatowe i gminne; drogi wojewódzkie; pozakonkursowe

Uchwała 7.1- drogi powiatowe i gminne

Uchwała 7.1- drogi wojewódzkie (1)

Uchwała 7.1- pozakonkursowe,

 

LXXIV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXXIV

Uchwała nr 28 LXXIV 2020 z 20 grudnia 2020 działanie 6.3 Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT – COVID

Kryteria do uchwały nr 28 LXXIV 2020 z 20 grudnia 2020 Działanie 6.3

 

LXXIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Tabela zmian RPO WM 2014-2020 do uchwały 25 LXXIII

Uchwała 25 LXXIII 2020 KM zmiana RPO 9 listopad 2020

Protokół obiegowy LXXIII

 

LXXII Posiedzenie KM – Odwołany

 

LXXI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Kryteria 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT

Kryteria zgodności ze Strategią ZIT WOF dla EFS

Uchwała Działanie 8.3.2

Uchwała zgodność ze strategią ZIT WOF

Protokół obiegowy LXXI

 

LXX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

kryteria 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Protokół obiegowy LXX KM

uchwała Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

 

LXIX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXIX

Kryteria 3.3- Innowacje w MŚP

Uchwała Działanie 3.3 – Innowacje w MŚP

 

LXVIII Posiedzenie KM-OBIEGOWE

Protokół obiegowy LXVIII

Plan Ewaluacji RPO WM 2014 2020

Uchwała Plan Ewaluacji RPO

 

LXVII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXVII

Uchwała Nr 21/LXVII/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 29 września 2020 r.

Załącznik do uchwały Nr 21/LXVII/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 29 września 2020 r. 

 

LXVI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Kryteria Działanie 3.3 – Innowacje w MŚP

Protokół obiegowy LXVI

Uchwała Działanie 3.3 – Innowacje w MŚP

 

LXV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXV

Uchwała Działanie 3.3 – Innowacje w MŚP

Kryteria 3.3 – kapitał obrotowy

 

LXIV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXIV

TabelaZmian_RPO_WM_2014-2020

Uchwała Zmiany RPO

 

LXIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXIII

Uchwała Działanie 3.3 – Innowacje w MŚP

Załącznik do uchwały 3.3 – Innowacje w MŚP

 

LXII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXII

Uchwała 17 LXII KM RPO WM 2 czerwca 2020 Odstępstwa od obowiązku spełniania kryteriów (1)

Załącznik do uchwały 17 LXII KM RPO WM 2 czerwca 2020 Odstępstwa od obowiązku spełniania kryteriów (1)

 

LXI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LXI

pismo MFiPR ws odstępstw od stosownia wytycznych wz KM

Uchwała 8.1 Odstępstwa od obowiązku spełniania kryteriów covid19

 

 LX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LX

Broszura eng

Broszura polski

sprawozdanie roczne RPO WM 2014-2020 2019 r.

uchwała 16 LX – Sprawozdanie 22.05.2020

 

 LIX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LIX

Uchwała 9 LIX 2020 KM RPO WM 9 kwietnia 2020 – Działanie 9.2 i 10.1

Załącznik do Uchwały 9 LIX 2020 KM RPO WM – Działanie 9.2 i 10.1

 

 LVIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LVIII

Kryteria do uchwały LVIII KM RPO WM z dnia 29 kwietnia 2020 – 4.2 Efektywność energetyczna

Uchwała nr 14 LVIII KM RPO WM 29 kwietnia 2020 – Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

 

 LVII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LVII KM

Uchwała nr 8 LVII KM zmiana RPO

Tabela zmian RPO WM 2014-2020 LVII KM

 

 LVI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LVI KM

Kryteria 8.3.1 na 2020 _po uwagach KM_8 (5)

Kryteria 9.1 aktywizacja społeczno zawodowa _po uwagach KM_7 (2)

Kryteria dostępu i merytoryczne – konkurs w ramach Poddziałania 4.3.2 – Ścieżki ZIT

Kryteria merytoryczne szczegółowe zgodności ze strategią ZIT WOF – konkurs w ramach Poddziałania 4.3.2 – Ścieżki ZIT

Uchwała Działanie 4.3.2 Ścieżki i infrastruktura rowerowa

Uchwała Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej

Uchwała Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych.._

Uchwała zgodnośc ze strategią ZIT WOF

 

LV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Uchwała – Zmiany RPO WM 2014-2020

Tabela Zmian_RPO_WM_2014-2020_KM_2020-styczen

Protokół obiegowego LV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM

 

LIV Posiedzenie KM

Protokół LIV Posiedzenia KM

AGENDA LIV – KM 16 stycznia 2019

Uchwała Działanie 4.2 termomodernizacja

Kryteria 4.2

Uchwała Działanie 5.3 dziedzictwo kulturowe

Kryteria 5.3

Uchwała Działanie 9.2 Usługi społeczne i opieka zdrowotna

Kryteria 9.2.1

Uchwała Działanie 10.1 Edukacja przedszkolna

Kryteria 10.1.3

Kryteria 10.1.4

Uchwała Działanie 10.1 Programach Stypendialne

Kryteria 10.3.3

Uchwała Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe ZIT

Prezentacja 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Prezentacja COHES3ION

Prezentacja Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Prezentacja Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.3

Prezentacja Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.4

Prezentacja Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe

Prezentacja Termomodernizacja BUP – konkurs 2020

Prezentacja The European Green Deal

 

LIII Posiedzenie KM

Protokół LIII 12 grudnia 2019

AGENDA LIII – KM 12 grudnia 2019

Uchwała nr 26 – Zmiany RPO WM 2014-2020

TabelaZmian_RPO_WM_2014-2020_KM

Uchwała nr 27 – Zmiana Planu Ewaluacji

Prezentacja na KM Plan ewaluacji 14-20

Prezentacja badanie ewaluacyjne_12.12

Prezentacja Zmiany RPO

Prezentacja plan działań VIII, IX, X na 2020 r.

Informacja o realizacji działań info-prom RPO WM na 2018 rok KM

Informacja_o_planowanych_dzialaniach info-prom RPO WM na 2020 rok_ok

broszura – sprawozdanie za 2018 rok

 

LII Posiedzenie KM

Protokół LII posiedzenia KM

AGENDA LII – KM 14 listopada 2019 (publikacja 26.11.2019)

Uchwała nr 22 LII 2019 KM RPO WM – Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej ZIT (publikacja 26.11.2019)

Kryteria 8.3.2 autopoprawka (publikacja 26.11.2019)

Uchwała nr 23 LII 2019 KM RPO WM – Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe uczniów (publikacja 26.11.2019)

Kryteria 10.3.1 (publikacja 26.11.2019)

Uchwała nr 24 LII 2019 KM RPO WM – Modyfikacje ogólnych kryteriów w ramach EFS (publikacja 26.11.2019)

Kryteria ogólne EFS (publikacja 26.11.2019)

Kryteria ogólne EFS – tryb śledź zmiany (publikacja 26.11.2019)

Uchwała nr 25 LII 2019 KM RPO WM – Zmiany RPO WM 2014-2020  (publikacja 26.11.2019)

Tabeli zmian RPO WM wersja 4.0 (publikacja 26.11.2019)

Prezentacja – MJWPU rozkład środków w ramach RPO (publikacja 15.11.2019)

Prezentacja KM – Zmiany RPO WM (publikacja 15.11.2019)

Prezentacja KM Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej (publikacja 15.11.2019)

Prezentacja KM Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe (publikacja 15.11.2019)

Prezentacja KM Modyfikacja ogólnych kryteriów wyboru projektów współfinansowanych z EFS (publikacja 15.11.2019)

 

 LI Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół obiegowy LI KM

Uchwała nr 21 LI KM RPO WM z dnia 5 listopada 2019 roku (publikacja 15.11.2019)

Zał do uchwały nr 21 LI KM RPO WM z dnia 5 listopada 2019 roku (publikacja 15.11.2019)

 

L  Posiedzenie KM

Protokół Ostateczny L posiedzenia KM 12 września 2019

AGENDA L – KM 12 września 2019

Kryteria Działanie 1.1

Prezentacja – Polityka spójności 2021-2027

Prezentacja – Rport końcowy

Uchwała Działanie 1.1

 

 XLIX Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Kryteria 1.2 prowadzenie prac Seal of Excellence

kryteria 1.2 prowadzenie praz B+R

Protokół XLIX KM RPO WM

uchwała Działanie 1.2 Seal of Excellence

uchwały Działanie 1.2 prowadzenie prac B+R

 

XLVIII Posiedzenie KM

Ocena wpływu wsparcia_prezentacja skróconaKM

Prezentacja ewaluacja mid-term

Prezentacja -KM 13.06- 10.1.2

Prezentacja na KM Kryteria 8.3.1 13.06.2019

Prezentacja na KM_stan prac nad programowaniem 2021-2027

protokół XLVIII – 13 czerwca 2019(Publikacja 19.06.2019)

Ramy wykonania 2018-KM_2019-06-13 (Publikacja 19.06.2019)

AGENDA XLVIII- 13 czerwca 2019 r. (Publikacja 19.06.2019)

Kryteria 8.3.1 (Publikacja 19.06.2019)

kryteria 9.2.2 DDOM (Publikacja 19.06.2019)

kryteria 9.2.2. kręgosł i otył (Publikacja 19.06.2019)

Kryteria 10 1 2_ wersja na KM (Publikacja 19.06.2019)

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WM 2014-2020 (Publikacja 19.06.2019)

Streszczenie do Sprawozdania rocznego RPO WM 2014-2020 (Publikacja 19.06.2019)

Uchwała Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej (Publikacja 19.06.2019)

Uchwała Działanie 9.2.2 Choroby kręgosłupa i otyłość wśród dzieci z woj maz (Publikacja 19.06.2019)

Uchwała Działanie 9.2.2 Dzienne Domy Opieki Medycznej (Publikacja 19.06.2019)

Uchwała Działanie 10.1 Krztałcenie dzieci i młodzieży (Publikacja 19.06.2019)

Uchwała Sprawozdanie roczne za 2018 r..docx (Publikacja 19.06.2019)

 

 XLVII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Protokół – obiegowy XLVII KM (publikacja 19.06.2019)

Uchwała nr 12 XLVII 2019 KM RPO WM – Działanie 91. Aktywizacja społeczno-zawodowa (Publikacja 19.06.2019)

Kryteria do uchwały nr 12 XLVII 2019 (Publikacja 19.06.2019)

 

XLVI Posiedzenie KM
Prezentacja na KM 10.1.3 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Prezentacja krytetria strategiczne ZIT EFRR
Prezentacja kryteria strategiczne ZIT WOF EFS
AGENDA XLVI – 11 kwietnia 2019 r.
Kryteria 10.1.3 Programy Stypendialne
Kryteria 10.3.2 Programy Stypendialne
Kryteria ZIT WOF EFRR
Kryteria ZIT WOF EFS
Lista obecności XLVI 11 kwietnia 2019
Protokół XLVI – 11 kwietnia 2019
uchwała nr 9 XLVI KM RPO MW – ZIT WOF EFS i EFRR
uchwała nr 10 XLVI KM RPO WM – 10.1.3 Programy stypendialne
uchwała nr 11 XLVI KM RPO WM – 10.3.2 Programy Stypendialne

XLV Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Kryteria 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych
Kryteria 2.1.1 – E administracja
Uchwała 2.1.1 – E administracja
Protokół obiegowy XLV KM
Uchwała Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych

XLIV Posiedzenie KM (publikacja 26.04.2019)

Prezentacja na KM kryteria dz 5.1 powodzie, mała retencja

AGENDA XLIV- 14 lutego 2019 r.

Kryteria 5. 1. – Dostosowanie do zmian klimatu

Lista obecności XLIV 14 lutego 2019

Protokół XLIV – 14 Lutego 2019

Stan realizacji RPO WM 14-20 31.01.2019 r.

Uchwała 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu

 

XLIII Posiedzenie KM

Kryteria 9.2.2 cukrzyca

Kryteria 9.2.1_osoby niesamodzielne_marzec_2019

Kryteria 9 2 1 – deinstytucjonalizacja usług

Kryteria 10 1 4 2019 Edukacja przedszkolna

Kryteria 9.2.2 depresja

Protokoł XLIII

AGENDA XLIII – 17 stycznia 2019

Prezentacja na KM RPO WM 2014-2020 17.01.2019 (1)

Prezentacja na KM RPO WM 2014-2020 17.01.2019 (2)

Prezentacja na KM RPO WM 2014-2020 17.01.2019 (3)

Prezentacja na KM RPO WM 2014-2020 17.01.2019 (4)

Prezentacja na KM RPO WM 2014-2020 17.01.2019 (5)

Prezentacja na KM RPO WM 2014-2020 17.01.2019 (6)

Uchwała nr 1 – 10.1.4 Edukacja Przedszkolna

Uchwała nr 2 – 9.2.1 Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży

Uchwała nr 3 – 9.2.1 Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

Uchwała nr 4 – 9.2.2 Wykrywanie i profilaktyka cukrzycy

Uchwała nr 5 – 9.2.2 zapobieganie depresji wśród dzieci i młodzieży

 

XLII Posiedzenie KM z 13 grudnia 2018

 

Protokół XLII KM 13 grudnia 2018

AGENDA XLII – 13 grudnia 2018

Kryteria E-zdrowie dla Mazowsza 2

Prezentacja – E-Mazowsze 2-po KS i uwagach MC

Prezentacja KM Plan Działań na 2019 rok

Prezentacja Ramy wykonania

Prezentacja RPD 2019

Uchwała 113 XLII 2018 KM RPO WM – 2.1 E zdrowie dla Mazowsza 2

Uchwała 114 XLII 2018 KM RPO WM – Zmiana Planu Ewaluacji

Uchwała 115 XLII 2018 KM RPO WM – zmiana RPO notyfikacja -autopoprawka

Informacja o planowanych dzialaniach info-promo RPO WM na 2019 rok

Informacja o realizacji działań info-prom RPO WM na 2017 rok na KM

 

XLI Posiedzenie KM

Protokół XLI KM RPO WM

AGENDA XLI ZMIENIONA AKTUALNA

pkt 2a. Kryteria 4.3.1 konkurs XII 2018 po KM

pkt 3a. kryteria pomoc publiczna i merytoryczne ogółne

pkt.4a tabela zmian

Prezentacja 4.3.1 piecyki

Prezentacja Ewaluacja KM RPOWM

Prezentacja kryteria merytoryczne EFRR

Prezentacja Ramy wykonania

Uchwała nr 110 XLI 2018 KM RPO WM z dnia 22 listopada 2018

Uchwała nr 111 XLI 2018 KM RPO WM z dnia 22 listopada 2018

Uchwała nr 112 XLI 2018 KM RPO WM z dnia 22 listopada 2018

 

XL Posiedzenie KM

Kryteria 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Uchwała 104 Działanie 1.2 Seal of Excellence

Uchwała 106 Działanie 2.1 Wsparcie aptek szpitalnych

Uchwała 109 Działanie 9.2 Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży

Kryteria 9 2 1 Deinstytucjonalizacja usług

Kryteria_1_2_Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz

Protokół XL KM 25 Października 2018

Uchwała 107 Działanie 3.3 Innowacje MŚP wdrażanie B+R

Kryteria 2.1.1 Wsparcie aptek szpitalnych

Kryteria 1.2 B+R Seal of exellence

Kryteria_1_2_Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz_projekt_tryb rejestruj zmiany

Uchwała 105 Działanie 1.2, Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw

Uchwała 108 Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Kryteria 3.3 Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Kryteria 1.2 B+R Seal of exellence

Uchwała 106 Działanie 2.1 Wsparcie aptek szpitalnych

Uchwała 107 Działanie 3.3 Innowacje MŚP wdrażanie B+R

Uchwała 105 Działanie 1.2, Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw

Kryteria 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Kryteria_1_2_Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz

Uchwała 104 Działanie 1.2 Seal of Excellence

Uchwała 108 Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

Kryteria_1_2_Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz_projekt_tryb rejestruj zmiany

Kryteria 2.1.1 Wsparcie aptek szpitalnych

Kryteria 3.3 Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Kryteria 9 2 1 Deinstytucjonalizacja usług

Uchwała 109 Działanie 9.2 Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży

Prezentacja na KM kryteria Dział. 8.1 (publikacja 29.10.2018)
AGENDA XL KM RPO WM (publikacja 29.10.2018)
Prezentacja na KM 25.10.2018r. (publikacja 29.10.2018)

XXXIX Posiedzenie KM

AGENDA KM RPO WM

Protokół XXXIX KM

Prezentacja – 3.1.2 Bony na doradztwo
Prezentacja – 3.1.2 Optymalizacja Instrumentów Finansowych
Prezentacja – 4.2 Wysokosprawna kogeneracja
Prezentacja – 4.3.2 Parkingi Parkuj i Jedź ZIT
Prezentacja – Kryteria Formalne EFS.
Prezentacja – Systematyka i kryteria formalne dla EFRR
Prezentacja – zmiany RPO & Ramy wykonania
Prezentacja 2.1 – informatyzacja aptek
Prezentacja 2.1 – monitoring energii
Prezentacja 9.1 – aktywizacja społeczno zawodowa
Prezentacja 10.3.3 – Doskonalenie zawodowe
Prezentacja Ecorys – Określenei potrzeb interesariuszy
Kryteria 3.1.2 Bony na doradztwo_2018.09.04
Kryteria 4.2 kogeneracja_po KM czysta
Kryteria 4.3.2 Parkuj i Jedź ZIT na KM
Kryteria dla 10 3 3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT ostateczne
KRYTERIA FORMALNE po akceptacji KE EFRR
Kryteria OPSi PCPR połączone na KM
Kryteria_2 1 1 monitoring energii
Kryteria_2 1 1_Informatyzacja aptek
Kryteria_3 1 2 – Optymalizacja wykorzystania IF
Systematyka_kryteria formalne_ogolne_merytoryczne_ EFS_zmiana_21 sierpnia_2018
Tabela zmian 21.08.2018 EFS (poz 3)
Uchwała Nr 94 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 95 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 96 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 97 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 98 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 99 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 100 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 101 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 102 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku
Uchwała Nr 103 XXXIX 2018 Komitetu Monitorującego RPO WM z dnia 21 września 2018 roku

XXXVIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

Kryteria 10.3.1

Protokół XXXVIII KM – Obiegowo

Uchwała Nr 93 XXXVIII 2018 KM RPO WM działanie 10.3

 

XXXVII Posiedzenie KM

Lista obecności XXXVII KM

Protokół XXXVII KM RPO WM

Kryteria wyboru projektów – bez śledź zmiany

Kryteria 8.3.2

Karta zmian 1.36 Pomoc Techniczna

Kryteria 10 1 1

Tabela uwag_10.3.1

Kryteria 10 3 1 kompleksowy

zmiana kryteriów PT – po zmianie
Ramy wykonania – prezentacja na KM – razem 2018-05-31 EFRR+EFS
Prezentacja_plany_działania_ KM 15.06.2018r_
prezentacja zmiana kryteriów PT
Prezentacja na KM Kryteria 10.3.1 15.06.2018
Prezentacja na KM Kryteria 10.1.1 15.06.2018
Prezentacja na KM Kryteria 8.3.2 15.06.2018
AGENDA KM RPO WM -15 czerwca 2018
2018_06_15_RESOLVE
Uchwała nr 89 XXXVII 2018 KM RPO WM Działanie 8.3
Uchwała nr 90 XXXVII 2018 KM RPO WM Działanie 10.1
Uchwała nr 91 XXXVII 2018 KM RPO WM Działanie 10.3
Uchwała nr 92 XXXVII 2018 KM RPO WM Działanie 11.1

XXXVI Posiedzenie KM

Protokół XXXVI posiedzenia KM

1.2 Projekty b+r_prezentacja.pptx

AGENDA KM RPO WM – 24 maja 2018

Prezentacja na KM Kryteria stypend. 10.1.3 24.05.2018

Prezentacja na KM Kryteria stypend. 10.3.2 24.05.2018 –

Prezentacja_plany_działania_ KM 15.06.2018r_

Ramy wykonania – prezentacja na KM – razem 2018-05-31 EFRR+EFS

Uchwała nr 83 XXXVI KM z dnia 24 maja 2018

Uchwała nr 84 XXXVI KM z dnia 24 maja 2018

Uchwała nr 85 XXXVI KM z dnia 24 maja 2018

Uchwała nr 86 XXXVI KM z dnia 24 maja 2018

Uchwała nr 87 XXXVI KM z dnia 24 maja 2018

Uchwała nr 88 XXXVI KM z dnia 24 maja 2018

 

XXXV Posiedzenie KM

Protokół XXXV posiedzenia KM

7.1 Drogi pozakonkursowe (publikacja 15.05.2018)

Autopoprawka w RPO (8 iv) (publikacja 15.05.2018)

7.2 Linie kolejowe (publikacja 15.05.2018) (publikacja 15.05.2018)

Prezentacja_ewaluacja Komitet Monitorujący Ostrołęka (publikacja 15.05.2018)

Prezentacja_najważniejsze zmiany RPO WM_2018.05.10 (publikacja 15.05.2018)

7.2 Tabor (publikacja 15.05.2018)

Ramy wykonania – prezentacja na KM – razem 8.05.18 r_ (003) (publikacja 15.05.2018)

Prezentacja Regulamin KM zmiany (publikacja 15.05.2018)

7.2 Zaplecze techniczne (publikacja 15.05.2018)

Prezentacja_najważniejsze zmiany RPO WM (publikacja 15.05.2018)

Lista obecności XXXV KM

Uchwała nr 77 Zmiana Regulaminu KM

Regulamin KM RPO WM 2014-2020

kryteria 7.2 Linie kolejowe Budowa, modernizacja, rehabilitacja

kryteria 7.2 Budowa i modernizacja zapleczy technicznych

kryteria 7.2 Zakup i modernizacja taboru kolejowego

Kryteria 7 1 pozakonkursowe 2018 ost

Załącznik_do uchwały ws. zmian RPO WM_KM_2018.05.10

Załącznik nr 4.1 do regulaminu prac KM

Załącznik nr 4 do regulaminu prac KM

Załącznik nr 3 do regulaminu prac KM

Załącznik nr 2 do regulaminu prac KM

Załącznik nr 1 do regulaminu prac KM

Uchwała nr 82 7.2 Budowa i modernizacja zapleczy technicznych

Uchwała nr 81 7.2 Zakup i modernizacja taboru kolejowego

Uchwała nr 80 7.2 Budowa, modernizacja, rewitalizacjia linii kolejowych

Uchwała nr 79 7.1 Działanie 7.1

Uchwała nr 78 zmiany do RPO

AGENDA KM RPO WM

 

XXXIV Posiedzenie KM

Protokół XXXIV.pdf

Prezentacja 9.3 OWES autopoprawka (publikacja 13.04.2018)

Prezentacja 9.3 OWES KM (publikacja 13.04.2018)

prezntacja_END_J_SZ_15_03(002) (publikacja 13.04.2018)

Ramy wykonania – prezentacja na KM – razem 5.03.18 r_ (003) (publikacja 13.04.2018)

Stan realizacji (publikacja 13.04.2018)

subregion ciechanowski v2 (publikacja 13.04.2018)

Uchwała 9.3 (projekt konkursowy). typ proj 1 typ proj 2 (publikacja 13.04.2018)

Uchwała 9.3 (projekt pozakonkursowy) (publikacja 13.04.2018)

7CR presentation – Christopher Todd (publikacja 13.04.2018)

AGENDA KM RPO WM – 16 marca 2018 – Opinogóra (publikacja 13.04.2018)

Kryteria MCPS_ostateczne 21.02 (publikacja 13.04.2018)

Kryteria_9 3 dla OWES autopoprawka (publikacja 13.04.2018)

Prezentacja 9.3 MCPS (publikacja 13.04.2018)

 

XXXIII Posiedzenie KM

Protokół XXXIII KM.pdf

Uchwała Nr 74 XXXIII 2018 KM RPO WM 2014-2020 – Działanie 10.1 Edukacja ogólna [publikacja 02.03.2018]

Kryteria 4.3.1 dla gmin pon. 300 tys. po KM 22.02.2018 r [publikacja 02.03.2018]

Uchwała Nr 73 XXXIII 2018 KM RPO WM 2014-2020 – Działanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza [publikacja 02.03.2018]

Kryteria 10 1 2 przyjęte przez KM w dniu 22.02.2018 [publikacja 02.03.2018]

AGENDA KM RPO WM – 22 luty Wąsewo [Publikacja 27.02.2018]

Prezentacja na KM kryteria 10.1.2_131017 [Publikacja 27.02.2018]

Prezentacja Ramy wykonania [Publikacja 27.02.2018]

Prezentacja 4.3.1 [Publikacja 27.02.2018]

Prezentacja Przegląd Inteligentnej Specjalizacji [Publikacja 27.02.2018]

 

XXXII Posiedzenie KM

Protokół XXXII KM.pdf

Lista obecności XXXII KM.pdf [Publikacja 27.02.2018]

AGENDA KM RPO WM – 31 stycznia 2018 r. (zmiana).pdf [Publikacja 27.02.2018]

Prezentacja -KM 31.01- 9.1 niepełnosprawność[Publikacja 07.02.2018]

Prezentacja -KM 31.01- 9.2 niesamodzielne[Publikacja 07.02.2018]

Prezentacja na KM kryteria 10.1.2_131017[Publikacja 07.02.2018]

Prezentacja zmiana kryteriów PT[Publikacja 07.02.2018]

Prezentacja_RK_ewaluacja_2301[Publikacja 07.02.2018]

Kryteria 9.1 – niepełnosprawni po zmianie Wytycznych załącznik do uchwały

Kryteria 10 1 2_ 04.01.2018 ostat na KM rej.zm. 

Uchwała Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

Uchwała Strategia Komunikacji RPO WM – Info Promo

Kryteria 9.2.1 załącznik do uchwały po aktualizacji

Kryteria wyboru projektów dla EFS 

Uchwała Działanie 10.1 Edukacja ogólna w ramach ZIT 

Uchwała Działanie XI pomoc techniczna

Uchwała Działanie 9.2 – usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

 

XXXI Posiedzenie KM

Prezentacja na KM Plan ewaluacji 14-20.pptx [1 MB], [Publikacja 18.12.2017]
AGENDA KM RPO WM – 13 grudnia 2017 r..pdf [253 KB], [Publikacja 18.12.2017]
Prezentacja KM – 2018.pptx [4 MB], [Publikacja 18.12.2017]
Prezentacja KM – sprawozdanie za 2016 rok.pptx [2 MB], [Publikacja 18.12.2017]
Prezentacja -KM 13.12- 9.2 niesamodzielnie.pptx [2 MB], [Publikacja 18.12.2017]
Prezentacja na KM kryteria 10.1.4.pptx [1 MB], [Publikacja 18.12.2017]
Kryteria 4.2 termomodernizacja budynków [Publikacja 07.02.2018]
kryteria 9 2 2 DDOM [Publikacja 07.02.2018]
kryteria 9.2.1 os. niesamodzielne [Publikacja 07.02.2018]
kryteria 10 1 4 przedszkole [Publikacja 07.02.2018]
Uchwała Nr 63 XXXI 2017 – Działanie 42. Efektywność Energetyczna [Publikacja 07.02.2018]
Uchwała Nr 64 XXXI 2017 – Działanie 9.2 – usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej [Publikacja 07.02.2018]
Uchwała Nr 65 XXXI 2017 – Działanie 9.2.2 – Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych [Publikacja 07.02.2018]
Uchwała Nr 66 XXXI 2017 Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży[Publikacja 07.02.2018]
Uchwała Nr 67 XXXI 2017 – Zmiana Planu Ewaluacji[Publikacja 07.02.2018]
Protokół XXXI posiedzenia KM

XXX Posiedzenie KM

AGENDA KM RPO WM – 17 listopada 2017 r.pdf [258 KB], [Publikacja 22.11.2017]
Prezentacja 1.2 Bon na innowacje.pptx [1 MB], [Publikacja 22.11.2017]
Prezentacja Korekta omyłki pisarskiej.pptx [1 MB], [Publikacja 22.11.2017]
Lista obecności XXX KM.pdf [202 KB], [Publikacja 23.11.2017]
Protokół XXX posiedzenia KM

XXIX Posiedzenie KM

Prezentacja na KM kryteria 10.1.1_131017.pptx [1 MB], [Publikacja 17.10.2017]
Prezentacja na KM kryteria1.pptx [1 MB], [Publikacja 17.10.2017]
Protokół XXIX posiedzenia KM

XXVIII Posiedzenie KM

Kryteria 10.3.4.pdf [285 KB], [Publikacja 09.10.2017]
Zmiana AGENDY KM RPO WM.pdf [257 KB], [Publikacja 09.10.2017]
Lista obecności XXVIII KM.pdf [204 KB], [Publikacja 09.10.2017]
Protokół XXVIII posiedzenia KM

XXVII Posiedzenie KM z dnia 14 lipca 2017

Kryteria 9.1 współpraca międzysektorowa.pdf [306 KB], [Publikacja 04.09.2017]
Kryteria Katra uwag do kryteriów 8.3.1.pdf [332 KB], [Publikacja 04.09.2017]
Protokół XXVII posiedzenia KM

XXVI Posiedzenie KM z dnia 9 czerwca 2017

Kryteria wyboru projektów_instrumenty finansowe [387 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Prezentacja Realizacja RPO w 2016 roku.pptx [696 KB], [Publikacja 22.06.2017]
Lista obecności XXVI KM.pdf [203 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Sprawozdanie roczne RPO WM_25.05.2017.pdf [1022 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Załacznik martyca IF za 2016 r..pdf [181 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Załącznik II STRESZCZENIE.pdf [626 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Tabele 1-15.pdf [135 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Kryteria 2.1.1 informatyzacja bibliotek[376 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Kryteria 9.2.1 deinstytucjonalizacja 2017_na KM [487 KB], [Publikacja 03.07.2017]
Prezentacja na KM kryteria Platforma.pptx [1 MB], [Publikacja 22.06.2017]
Prezentacja na KM kryteria Biblioteka.pptx [1 MB], [Publikacja 22.06.2017]
Agenda XXVI KM.pdf [254 KB], [Publikacja 22.06.2017]
Protokół XXVI posiedzenia KM

XXV Posiedzenie KM z dnia 12 maja 2017 r.

Protokół XXV posiedzenia KM

XXIII Posiedzenie KM z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Protokół XXIII posiedzenia KM

XXII Posiedzenie KM z dnia 17 marca 2017 r.

Protokół XXII posiedzenia KM

XXI Posiedzenie KM z dnia 10 lutego 2017r.

Protokół XXI posiedzenia KM

XX Posiedzenie KM z dnia 13 stycznia 2017r.

Protokół XX posiedzenia KM

XIX Posiedzenie KM z dnia 16 grudnia 2016r.

XVIII Posiedzenie KM z dnia 18 listopada 2016r.

Protokół z XVIII posiedzenia KM

XVII Posiedzenie KM

Protokół z XVII posiedzenia KM

XVI Posiedzenie KM

Protokół z XVI posiedzenia KM (1)

XV Posiedzenie KM

XIV Posiedzenie KM

XIII Posiedzenie KM

AGENDA XIII Posiedzenia KM RPO WM 2014-2020

XII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

XI Posiedzenie KM

X Posiedzenie KM

IX Posiedzenie KM

VIII Posiedzenie KM – OBIEGOWO

VII posiedzenie KM

VI Posiedzenie KM

Protokół VI posiedzenia KM

V Posiedzenie KM

IV Posiedzenie KM

III Posiedzenie KM

II Posiedzenie KM

I Posiedzenie KM

pliki

Grupy robocze KM -skład.docx [17 KB], [Publikacja 13.06.2017]
Biuletyn Informacyjny dla Członków KM [840 KB], [Publikacja 29.03.2017]
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś