Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

UWAGA – Komunikat: Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (Publikacja 05.10.2017)

W związku z komunikatem zamieszczonym powyżej treść poniższego komunikatu jest nieaktualna.

Z dniem 23 sierpnia 2017r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument ten zamieszczamy poniżej.

Jedna ze zmian dotyczy sposobu upublicznienia zapytania ofertowego dla Wnioskodawców, rozpoczynających realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

W przypadku wnioskodawców RPO WM zapytania ofertowe publikowane są poniżej. Od 1 stycznia 2018r. Wnioskodawcy będą samodzielnie publikować ogłoszenia w tym miejscu. Do końca roku natomiast publikacją  komunikatów zajmuje się redakcja serwisu www.funduszedlamazowsza.eu na podstawie prawidłowo przesłanych przez Wnioskodawców ogłoszeń.

Publikowane zapytania muszą zawierać elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych oraz adres na jaki należy kierować oferty.

Do końca roku zapytania w formacie pdf należy przesyłać na adres mail zapytania_ofertowe@mazowia.eu.

UWAGA: Ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik PDF nie może być zeskanowanym dokumentem (obrazem), musi mieć możliwość zaznaczania tekstu. Publikacja zapytania nastąpi maksymalnie do następnego dnia roboczego. Na potrzeby aktualizacji ogłoszenia i dodawania wyników ogłoszonego przetargu, niezbędne jest posiadanie linku lub dokładnego tytułu publikacji podczas kontaktu z redakcją serwisu. Brak linku lub dodkładnego tytułu może znacznie wydłużyć czas publikacji lub ją całkowicie uniemożliwić.

Adres, z którego zostanie przysłane zapytanie ofertowe musi być oficjalnym adresem email instytucji / Beneficjenta i powinien być zgodny z adresem wcześniej używanym do kontaktów z Instytucją Ogłaszającą Nabór.

Przypominamy zatem, że dla postepowań wszczętych po 23.08.2017 nie wystarcza tylko publikacja jedynie na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.

 1. Zaprojektowanie i stworzenie zabudowy stoiska wystawienniczego
 2. Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP
 3. Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu
 4. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz remont schodów do budynku Biblioteki Miejskiej w Mszczonowie
 5. Zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz zadaszenie schodów do budynku gminnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie
 6. Świadczenie usług prawnych, doradczych i organizacyjnych w zakresie internacjonalizacji
 7. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego B2B wraz z dostawa serwera
 8. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu inwestycji pn. Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną
 9. Wybór doradcy prawnego rodzin w projekcie “Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży”
 10. Dostawa Instalacji sprężonego powietrza oraz Urządzenia do wytwarzania oczyszczonej wody
 11. Dostawa: Nucha filtracyjna oraz Skruber
 12. Zakup linii produkcyjnej z automatyczną prasą do szkła wraz z kosztem dostawy, montażu i uruchomienia
 13. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.5.2017 na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 14. Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż “, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 15. Zapytanie ofertowe na sprzedaż 38 szt. terminali nadawczych
 16. Realizacja usługi w zakresie szkolenia/kursu zawodowego (KOD CPV 80530000-8) , polegająca na przeprowadzeniu kursu „ECDL” dla 3 uczestników projektu “Przestrzeń Dobrych Rozwiązań”
 17. Przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych z uprawnieniami”
 18. Przeprowadzenie kursu „Pracownik obsługi klienta z obsługą programów biurowych i fakturowaniem”
 19. Realizacja usługi w zakresie szkolenia/kursu zawodowego (KOD CPV 80530000-8), polegająca na przeprowadzeniu kursu „UPRAWNIENIA SEP – grupa G1″
 20. Analiza przedwdrożeniowa organicznej, kompozytowej wstawki hamulca klockowego
 21. Zapytanie ofertowe nr 20092017TORRO33P1 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie sześciokolorowej maszyny arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji UV
 22. Zakup usługi badawczo-rozwojowej wraz z planem wdrożenia technologii produkcji umożliwiającym bezodpadowe wytwarzanie elementów centrujących przy zachowaniu lub polepszeniu właściwości mechanicznych/wytrzymałościowych
 23. Promocja projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF
 24. Dostawa i montaż fabrycznie nowych środków trwałych
 25. Zapytanie ofertowe nr 25092017FLEXMAR33P1 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie kompletnej linii do wywoływania form fotopolimerowych
 26. Zapytanie ofertowe nr 18092017FLEXMAR33P2 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie lasera do form fotopolimerowych z oprogramowaniem sterującym
 27. Zapytanie ofertowe NR 18/VITASYNTH/2017- dostawa Reaktor szklany (do 200L) – 1 szt.
 28. Opracowanie wysokorozdzielczych danych geograficznych oraz optymalizacji parametrów wysokorozdzielczego numerycznego modelu pogody WRF dla miejskich wysp ciepła w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorcy
 29. Opracowanie i wykonanie nowego – przenośnego schładzacza do napojów owocowych i napojów jabłkowych typu CYDR z beczek KEG i jednorazowych pojemników PETAINER lub TETRA-PACK 10 L
 30. Opracowanie innowacyjnej linii wzorniczej i produkcyjnej w oparciu o nowoczesne technologie ekologiczne i energetyczne w celu zwiększenia konkurencyjności firmy Hamer nr RPMA.01.02.00-14-7501/16
 31. Szkolenie prozawodowe dla młodzieży – Budowanie właściwych postaw na rynku
 32. Zakup PRZECINARKI PLAZMOWO-TLENOWEJ
 33. Zakup wyników prac badawczo rozwojowych dotyczących opracowania nowatorskiej metody rehabilitacji osób głównie po urazach ortopedycznych, dotkniętych schorzeniami kostno-stawowymi, w tym po odbytym leczeniu chirurgicznym i neurochirurgicznym
 34. Zakup usługi B+R polegającej na opracowaniu metody produkcji nowej gamy produktów na bazie gipsu spienionego ultralekkiego wykonanego w nanotechnologii z użyciem komponentów polimerowych
 35. Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu
 36. Zapytanie ofertoowe na realizację usługi animacyjnej – pełnienie funkcji Animatora/Animatorki
 37. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych, biologicznej, geograficznej, fizycznej, języka angielskiego
 38. Szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji i postaw niezbędnych na rynku pracy
 39. Wynajęcie w Płocku sali szkoleniowej na przeprowadzenie kursu języka angielskiego
 40. Dostawa pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej
 41. Zakup usługi doradczej w ramach projektu RPMA. RPMA.03.01.02-14- 8657/17
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych