Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

UWAGA – Komunikat: Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (Publikacja 05.10.2017)

W związku z komunikatem zamieszczonym powyżej treść poniższego komunikatu jest nieaktualna.

Z dniem 23 sierpnia 2017r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dokument ten zamieszczamy poniżej.

Jedna ze zmian dotyczy sposobu upublicznienia zapytania ofertowego dla Wnioskodawców, rozpoczynających realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Publikacja taka powinna nastąpić na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.

W przypadku wnioskodawców RPO WM zapytania ofertowe publikowane są poniżej. Od 1 stycznia 2018r. Wnioskodawcy będą samodzielnie publikować ogłoszenia w tym miejscu. Do końca roku natomiast publikacją  komunikatów zajmuje się redakcja serwisu www.funduszedlamazowsza.eu na podstawie prawidłowo przesłanych przez Wnioskodawców ogłoszeń.

Publikowane zapytania muszą zawierać elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych oraz adres na jaki należy kierować oferty.

Do końca roku zapytania w formacie pdf należy przesyłać na adres mail zapytania_ofertowe@mazowia.eu.

UWAGA: Ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik PDF nie może być zeskanowanym dokumentem (obrazem), musi mieć możliwość zaznaczania tekstu. Publikacja zapytania nastąpi maksymalnie do następnego dnia roboczego. Na potrzeby aktualizacji ogłoszenia i dodawania wyników ogłoszonego przetargu, niezbędne jest posiadanie linku lub dokładnego tytułu publikacji podczas kontaktu z redakcją serwisu. Brak linku lub dodkładnego tytułu może znacznie wydłużyć czas publikacji lub ją całkowicie uniemożliwić.

Adres, z którego zostanie przysłane zapytanie ofertowe musi być oficjalnym adresem email instytucji / Beneficjenta i powinien być zgodny z adresem wcześniej używanym do kontaktów z Instytucją Ogłaszającą Nabór.

Przypominamy zatem, że dla postepowań wszczętych po 23.08.2017 nie wystarcza tylko publikacja jedynie na własnej stronie internetowej Wnioskodawcy.

 1. Zaprojektowanie i stworzenie zabudowy stoiska wystawienniczego
 2. Dostawa i wdrożenie systemu klasy ERP
 3. Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu
 4. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz remont schodów do budynku Biblioteki Miejskiej w Mszczonowie
 5. Zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz zadaszenie schodów do budynku gminnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie
 6. Świadczenie usług prawnych, doradczych i organizacyjnych w zakresie internacjonalizacji
 7. Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego B2B wraz z dostawa serwera
 8. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu inwestycji pn. Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną
 9. Wybór doradcy prawnego rodzin w projekcie „Wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży”
 10. Dostawa Instalacji sprężonego powietrza oraz Urządzenia do wytwarzania oczyszczonej wody
 11. Dostawa: Nucha filtracyjna oraz Skruber
 12. Zakup linii produkcyjnej z automatyczną prasą do szkła wraz z kosztem dostawy, montażu i uruchomienia
 13. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr KG.271.5.2017 na usługę polegającą na nadzorze inwestorskim w ramach projektu pn.:” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 14. Zapytanie ofertowe Nr KG.271.6.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na usłudze przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu pn: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż „, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 15. Zapytanie ofertowe na sprzedaż 38 szt. terminali nadawczych
 16. Realizacja usługi w zakresie szkolenia/kursu zawodowego (KOD CPV 80530000-8) , polegająca na przeprowadzeniu kursu „ECDL” dla 3 uczestników projektu „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań”
 17. Przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych z uprawnieniami”
 18. Przeprowadzenie kursu „Pracownik obsługi klienta z obsługą programów biurowych i fakturowaniem”
 19. Realizacja usługi w zakresie szkolenia/kursu zawodowego (KOD CPV 80530000-8), polegająca na przeprowadzeniu kursu „UPRAWNIENIA SEP – grupa G1″
 20. Analiza przedwdrożeniowa organicznej, kompozytowej wstawki hamulca klockowego
 21. Zapytanie ofertowe nr 20092017TORRO33P1 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie sześciokolorowej maszyny arkuszowej z dwiema wieżami lakierującymi oraz zespołem suszącym w wersji UV
 22. Zakup usługi badawczo-rozwojowej wraz z planem wdrożenia technologii produkcji umożliwiającym bezodpadowe wytwarzanie elementów centrujących przy zachowaniu lub polepszeniu właściwości mechanicznych/wytrzymałościowych
 23. Promocja projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF
 24. Dostawa i montaż fabrycznie nowych środków trwałych
 25. Zapytanie ofertowe nr 25092017FLEXMAR33P1 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie kompletnej linii do wywoływania form fotopolimerowych
 26. Zapytanie ofertowe nr 18092017FLEXMAR33P2 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie lasera do form fotopolimerowych z oprogramowaniem sterującym
 27. Zapytanie ofertowe NR 18/VITASYNTH/2017- dostawa Reaktor szklany (do 200L) – 1 szt.
 28. Opracowanie wysokorozdzielczych danych geograficznych oraz optymalizacji parametrów wysokorozdzielczego numerycznego modelu pogody WRF dla miejskich wysp ciepła w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorcy
 29. Opracowanie i wykonanie nowego – przenośnego schładzacza do napojów owocowych i napojów jabłkowych typu CYDR z beczek KEG i jednorazowych pojemników PETAINER lub TETRA-PACK 10 L
 30. Opracowanie innowacyjnej linii wzorniczej i produkcyjnej w oparciu o nowoczesne technologie ekologiczne i energetyczne w celu zwiększenia konkurencyjności firmy Hamer nr RPMA.01.02.00-14-7501/16
 31. Szkolenie prozawodowe dla młodzieży – Budowanie właściwych postaw na rynku
 32. Zakup PRZECINARKI PLAZMOWO-TLENOWEJ
 33. Zakup wyników prac badawczo rozwojowych dotyczących opracowania nowatorskiej metody rehabilitacji osób głównie po urazach ortopedycznych, dotkniętych schorzeniami kostno-stawowymi, w tym po odbytym leczeniu chirurgicznym i neurochirurgicznym
 34. Zakup usługi B+R polegającej na opracowaniu metody produkcji nowej gamy produktów na bazie gipsu spienionego ultralekkiego wykonanego w nanotechnologii z użyciem komponentów polimerowych
 35. Dostawa pomocy dydaktycznych – sprzętu ICT dla Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu
 36. Zapytanie ofertoowe na realizację usługi animacyjnej – pełnienie funkcji Animatora/Animatorki
 37. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych, biologicznej, geograficznej, fizycznej, języka angielskiego
 38. Szkolenie z zakresu rozwijania kompetencji i postaw niezbędnych na rynku pracy
 39. Wynajęcie w Płocku sali szkoleniowej na przeprowadzenie kursu języka angielskiego
 40. Dostawa pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu oraz modernizacja sieci komputerowej
 41. Zakup usługi doradczej w ramach projektu RPMA. RPMA.03.01.02-14- 8657/17
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś