Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Planujesz inwestycje w rozwój transportu miejskiego przyjaznego dla środowiska i mieszkańców? Zastanawiasz się nad wdrożeniem odnawialnych źródeł energii w firmie? A może masz pomysł na projekt z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Ponad 210 mln zł w maju

Pod koniec kwietnia wystartuje 5 konkursów o ponad 210 mln zł unijnego dofinansowania. Samorządy z całego województwa mogą ubiegać się o fundusze na realizację kompleksowych projektów z obszaru mobilności miejskiej. Czyli jakich? Obejmujących centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, a także inteligentne systemy zarządzania ruchem. Do Warszawy i 39 okolicznych gmin tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny trafią środki na utworzenie kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, np. parkingami dla rowerów. Przedsiębiorcy natomiast mogą ubiegać się o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Fundusze unijne to jednak nie tylko inwestycje w infrastrukturę. Dlatego samorządy, w których działają ośrodki pomocy społecznej, mogą starać się o dofinansowanie działań sprzyjających włączeniu mieszkańców w wymiarze społecznym, zawodowym, edukacyjnym lub zdrowotnym. Do placówek medycznych skierowane jest natomiast wsparcie na rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Jakie są jeszcze możliwości?

Samorządy cały czas mogą ubiegać się o fundusze na wdrożenie systemów alarmowania mieszkańców o zagrożeniach, rozwój gospodarki odpadami, wymianę urządzeń grzewczych, a także rewitalizację obszarów zmarginalizowanych. Trwa konkurs dotyczący infrastruktury do wspólnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. O wsparcie mogą wnioskować m.in. samorządy, przedsiębiorstwa, placówki zdrowotne, instytucje kultury, uczelnie i wspólnoty mieszkaniowe. Do samorządów z Warszawy i okolicznych gmin skierowane są nabory na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – tworzenia parkingów Parkuj i Jedź oraz przygotowania terenów pod inwestycje. Pozostałe samorządy starają się o dofinansowanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dotyczących rewitalizacji, natomiast placówki medyczne o fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do kardiologii i onkologii.

Zwiększanie innowacyjności regionu wymaga odpowiedniego zaplecza badawczego. Dlatego naukowcy wnioskują o dofinansowanie rozwoju infrastruktury do prowadzenia prac odpowiadających na potrzeby gospodarki. Mikro, małe i średnie firmy starają się natomiast o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy również do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, a także dofinansowanych projektach.

Wykaz aktualnych konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Gospodarka przyjazna środowisku

Jakość życia

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś