Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16 

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. Typ projektów Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 listopada 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 4 maja 2017 roku do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM https://www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach konkursu obejmować będzie organizacje terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

 • prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego,
 • kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:
  • budowa / modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę,
  • budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  • budowa / modernizacja sieci gazowej,
  • budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • budowa / modernizacja sieci energetycznej,
 • budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej,
 • budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego –  wyłącznie jako uzupełniający element projektu,
 • zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 387 298,00 EUR (44 732 898,84 PLN[1]).

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.09.2016 r. wynoszącym 4,3065 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych