Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16 

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP. Typ projektów Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 listopada 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 4 maja 2017 roku do godziny 15:00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM https://www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach konkursu obejmować będzie organizacje terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

 • prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego,
 • kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:
  • budowa / modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę,
  • budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  • budowa / modernizacja sieci gazowej,
  • budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • budowa / modernizacja sieci energetycznej,
 • budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej,
 • budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego –  wyłącznie jako uzupełniający element projektu,
 • zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 387 298,00 EUR (44 732 898,84 PLN[1]).

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.09.2016 r. wynoszącym 4,3065 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych