Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-12-30 do 2017-05-08

Komunikat o przedłużeniu terminu naboru (publikacja 03.03.2017)

Komunikat w sprawie zawieszenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie (publikacja 10.07.2017)

Wyniki naboru

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 29.01.2018)

Skład KOP (publikacja 29.01.2018)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.02.00-IP.01-14-041/16

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami – Typ projektów – Rozbudowa i modernizacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski
  • od 30 grudnia 2016 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 8 maja 2017 roku.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

– JST, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

– podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;

– podmioty wybrane w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

– podmioty gospodarcze wykonujące usługi w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wsparcie będzie skierowane w szczególności na rozbudowę i modernizację regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych w celu spełnienia przez nie standardów RIPOK.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania – 80%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 12 012 164,00 EUR (52 021 078,63 PLN[1]).

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 28.10.2016 r. wynoszącym 4,3307 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś