Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-12-30 do 2017-05-31

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu naboru (publikacja 09.05.2017)

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu naboru (publikacja 18.04.2017)

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu naboru (publikacja 02.03.2017)

Informacje do ogłoszenia o naborze nr. RPMA.06.01.00-IP.01-14-042/16

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – Typ projektów – Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) – w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od 30 grudnia 2016 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 31 maja 2017 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu październik 2017 roku.
Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
  • JST oraz podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST, ich związki i stowarzyszenia.
Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą projekty w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii (z wyłączeniem POZ i AOS) polegające na zakupie aparatury medycznej, związanymi z nią remontami, modernizacją, przebudową i adaptacją pomieszczeń, wyposażeniu w sprzęt, urządzenia medyczne, aparaturę wysokospecjalistyczną.
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach EFRR.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 424 540,00 EUR
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.30-17.30, wt-pt – godz. 8.30-15.30;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są
w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU
i są bezpłatne.

Poziom dofinansowania

80 %

Minimalny wkład własny

20 %

Dodatkowe informacje

Mapy potrzeb zdrowotnych – przydatne linki

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-onkologii

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych-w-zakresie-kardiologii

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/wykorzystanie-map-potrzeb-zdrowotnych-z-zakresu-onkologii-i-kardiologii-do-planowania-inwestycyjnego-i-rozwoju-systemu-w-regionach

www.e-learning.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/login/index.php (dostęp do bazy można uzyskać wysyłając e-mail na adres:

www.e-learning.mapypotrzebzdrowotnych@mz.gov.pl lub fax do Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia na numer:  (22) 86 01 190.)

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś