Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-02-29 do 2016-07-29

UWAGA!
Przeczytaj komunikaty:

W sekcji Pliki do pobrania znajdują się następujące dokumenty:

  • Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru 4.3.2 z dnia 14.07.2016
  • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej (publikacja 14.10.2016)
  • Skład Komisji Oceny Projektów do weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (publikacja 08.12.2016)

Wyniki naboru:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 29 lutego 2016 roku

Termin, do którego można składać wnioski

29 lipca  2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdy rowerowe przez skrzyżowania.

Planowane inwestycje ścieżek rowerowych mogą uzyskać dofinansowane pod warunkiem, że pełnią funkcję korytarzy transportowych i nie zostały zaprojektowane wyłącznie jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 848 065,00 EUR (185 915 795,60 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.12.2015 r. wynoszącym 4,2400 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś