Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 

W związku z sytuacją epidemiczną wprowadzamy udogodnienia dla beneficjentów funduszy europejskich i osób dopiero ubiegających się o wsparcie. Zapraszamy do monitorowania aktualizowanej od marca informacji o wszystkich zmianach na stronie www.funduszedlamazowsza.eu i naszych profilach w serwisach Facebook oraz Twitter. Zachęcamy również do zapisania się do newslettera funduszy europejskich na Mazowszu.

UWAGA: Informacja jest na bieżąco aktualizowana na podstawie kolejnych udogodnień wprowadzanych dla obecnych i przyszłych beneficjentów.

Ostatnie zmiany wprowadzono 27 maja.

 

 

Zmiany terminów aktualnych konkursów

Zmiany wprowadzone 27 maja:

Wcześniejsze zmiany:

 

Zmiany w harmonogramie planowanych do ogłoszenia konkursów
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT) – konkurs rozpocznie się w czerwcu.
 • Budowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT) – konkurs zaplanowany na kwiecień rozpocznie się w późniejszym terminie.
 • Miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3) – konkurs rozpocznie się w czerwcu.
 • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu) – konkurs zaplanowany na kwiecień rozpocznie się w późniejszym terminie.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT) – konkurs rozpocznie się w czerwcu.

 

Zmiany na etapie oceny merytorycznej

Konkurs dotyczący wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów lub usług (Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19):

 • Termin na poprawienie lub uzupełnienie wniosków został wydłużony do 28 dni.

 

Konkurs dotyczący projektów badawczo-rozwojowych (Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19):

  • Termin na poprawienie lub uzupełnienie wniosków został wydłużony do 28 dni.
  • Czasowo zawieszono ocenę merytoryczną z uwagi na brak możliwości zorganizowania oceny panelowej.

 

Zmiany na etapie oceny formalnej

Konkurs dotyczący wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów lub usług (Działanie 3.3 Innowacje w MŚP, konkurs nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19):

 

 • Termin na poprawienie lub uzupełnienie wniosków został wydłużony do 21 dni.

 

Wszystkie informacje o zmianach dostępne są w specjalnych wydaniach newslettera.
Dostęp do archiwalnych wydań:

 

Gdzie szukać informacji?
 • W sprawach związanych z realizowanymi projektami prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny z pracownikami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zachęcamy również do korzystania z modułu Korespondencja w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.
 • W celu uzyskania informacji o aktualnych i planowanych konkursach zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś