Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Początek roku to dobry moment na rozpoczęcie nowych działań. Jeśli szukasz źródeł finansowania swojego projektu, skorzystaj z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pod koniec stycznia wystartuje konkurs dla szkół i placówek kształcenia zawodowego. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów lub usług na rynek. Do instytucji naukowych skierowany jest z kolei konkurs o dofinansowanie rozwoju zaplecza badawczego. Cały czas dostępne są także preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

 

Łatwiejszy start w przyszłość

Fundusze europejskie pomagają w kształceniu uczniów techników, szkół branżowych czy szkół policealnych. Od końca stycznia do końca lutego organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów ułatwiających ich absolwentom radzenie sobie na rynku pracy. Jest to wsparcie we współpracy z pracodawcami, np.: organizacji staży, zajęć dodatkowych czy kursów przygotowujących do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Szkoły przeznaczą również fundusze na wyposażenie pracowni, doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także rozwój doradztwa dla uczniów.

 

 Wsparcie w opracowaniu innowacyjnych produktów

Fundusze europejskie wspierają firmy w opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług. Do 15 stycznia trwa konkurs o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w tym obszarze. Mogą to być projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwoje lub same prace eksperymentalne. Wyższe dotacje przewidziano na badania przemysłowe niż na prace rozwojowe. Na większe wsparcie mogą liczyć również mikro i mali przedsiębiorcy. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tysięcy do nawet 4 milionów złotych.

 

Wprowadzanie nowych produktów na rynek

Trwa konkurs o dofinansowanie wprowadzania nowych lub ulepszonych produktów i usług na rynek. O środki europejskie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Co istotne, wsparcie obejmie wdrożenia będące efektem prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy skorzystają z pomocy finansowej na rozbudowę firm związaną z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym lub zmiany w sposobie świadczenia usług. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tysięcy do nawet 4 milionów złotych. Wnioski można składać do 31 stycznia.

 

Nowoczesne zaplecze badawcze jednostek naukowych

Do 10 stycznia jednostki i konsorcja naukowe mogą starać się o dofinansowanie rozbudowy lub modernizacji infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wsparcie obejmie projekty, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie badań w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Do tych obszarów należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania. Co ważne, unijnym wsparciem zostaną objęte wyłącznie projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

 

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

 

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres spłaty – do 20 lat.

 

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Działalność badawczo-rozwojowa

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Edukacja

Zapraszamy również do zapoznania się z harmonogramem konkursów o unijne dofinansowanie na 2020 rok.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych