Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zapraszamy do ubiegania się o pożyczki na rewitalizację w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Rolę pośrednika finansowego zgodnie z umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu nawet do 20 mln zł
 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe; jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
 • instytucje kultury i instytucje edukacyjne,
 • instytucje rynku pracy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Cel finansowania:

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji (znajdują się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych, które mogą być określone obszarowo tj. obszarem rewitalizacji i tematycznie). Ich celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie nowej lub przywrócenie starej funkcji, obejmujące m.in. rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, w tym:

 • zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych;
 • rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich;
 • odnowę tkanki mieszkaniowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Zalety:

 • oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP (w chwili obecnej 1,5%), pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25%,
 • brak opłat i prowizji,
 • okres spłaty: do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,
 • okres karencji: do 48 miesięcy na czas realizacji i dochodzenia do pełnej sprawności projektu,
 • finansowanie uzupełniające.

Skontaktuj się!

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Programów Europejskich

dpe@bgk.pl

tel.: 22 522 94 10

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś