Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie przekazywane jest przez pośredników finansowych na podstawie umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki dostępne są w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP.

 

Pożyczka mała

• pożyczka w województwie mazowieckim
• o finansowaniu od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł).
• dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start – upów
• na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

Cel finansowania:

przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

1. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związanej w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).

2. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
 • optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).

3. Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP jako element projektów.

4. Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przede wszystkim Ostateczni Odbiorcy, którzy:

 • działają w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, szczegółowe informacje dotyczące regionalnych inteligentnych specjalizacji udostępnione zostały w Załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku  (Załącznik do Uchwały Nr 23/15 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2016 r.);
 • działają w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP
 • prowadzą działalność poza obszarem aglomeracji warszawskiej (m. stołeczne Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki, wołomiński oraz miast Płock, Radom, Siedlce);
 • zastosują technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK)

 

Okres spłaty: do 5 lat

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 9 miesięcy)

 

Skontaktuj się!

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A

Okopowa 56, 01-042 Warszawa

Tel: 22 63 60 740

e-mail: tise@tise.pl

Marta Wanat- Klujew

Tel: 662834361

e-mail: marta.klujew@tise.pl

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa

Agata Podnajmer:

Tel. 509-876-837

e-mail: a.podnajmer@pozyczkimazowieckie.pl

Sekretariat

Tel: + 22 890 13 10

e-mail: sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl

 

Pożyczka duża

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start – upów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub rynkowych

 

Cel finansowania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związane w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).

Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
 • optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).

3. Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP,

4. Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie, jako element projektów wskazanych w pkt 1 i 2.

 

Okres spłaty: 8 lat

Karencja w spłacie: do 12 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 24 miesięcy)

 

Skontaktuj się!

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

Tel: 22 864 03 90, +48 694 407 395

e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 

Biuro Terenowe w Radomiu

Żeromskiego 76/82A

26- 600 Radom

 

Biuro Terenowe w Siedlcach

Starowiejska 37

08-110 Siedlce

 

Biuro Terenowe w Płocku

Nowy Rynek 8 lok. 24/25

09-402 Płock

 

Monika Mondzelewska

Tel: 694 407 395

m.mondzelewska@fdpa.org.pl

 

Witold Makulski

Tel: 690 911 630

radom@fdpa.org.pl

 

Katarzyna Bułakowska

Tel: 664 727 285

siedlce@fdpa.org.pl

 

Maria Lemanowicz- Owsik

Tel: 694 407 394

plock@fdpa.org.pl

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych