Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie przekazywane jest przez pośredników finansowych na podstawie umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki dostępne są w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP.

 

Pożyczka mała

• pożyczka w województwie mazowieckim
• o finansowaniu od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł).
• dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start – upów
• na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

Cel finansowania:

przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

1. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związanej w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).

2. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
 • optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).

3. Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP jako element projektów.

4. Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przede wszystkim Ostateczni Odbiorcy, którzy:

 • działają w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, szczegółowe informacje dotyczące regionalnych inteligentnych specjalizacji udostępnione zostały w Załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku  (Załącznik do Uchwały Nr 23/15 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2016 r.);
 • działają w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP
 • prowadzą działalność poza obszarem aglomeracji warszawskiej (m. stołeczne Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki, wołomiński oraz miast Płock, Radom, Siedlce);
 • zastosują technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK)

 

Okres spłaty: do 5 lat

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 9 miesięcy)

 

Skontaktuj się!

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A

Okopowa 56, 01-042 Warszawa

Tel: 22 63 60 740

e-mail: tise@tise.pl

Marta Wanat- Klujew

Tel: 662834361

e-mail: marta.klujew@tise.pl

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa

Agata Podnajmer:

Tel. 509-876-837

e-mail: a.podnajmer@pozyczkimazowieckie.pl

Sekretariat

Tel: + 22 890 13 10

e-mail: sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl

 

Pożyczka duża

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start – upów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub rynkowych

 

Cel finansowania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:

 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związane w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).

Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:

 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
 • optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).

3. Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP,

4. Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie, jako element projektów wskazanych w pkt 1 i 2.

 

Okres spłaty: 8 lat

Karencja w spłacie: do 12 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 24 miesięcy)

 

Skontaktuj się!

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa

Tel: 22 864 03 90, +48 694 407 395

e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

 

Biuro Terenowe w Radomiu

Żeromskiego 76/82A

26- 600 Radom

 

Biuro Terenowe w Siedlcach

Starowiejska 37

08-110 Siedlce

 

Biuro Terenowe w Płocku

Nowy Rynek 8 lok. 24/25

09-402 Płock

 

Monika Mondzelewska

Tel: 694 407 395

m.mondzelewska@fdpa.org.pl

 

Witold Makulski

Tel: 690 911 630

radom@fdpa.org.pl

 

Katarzyna Bułakowska

Tel: 664 727 285

siedlce@fdpa.org.pl

 

Maria Lemanowicz- Owsik

Tel: 694 407 394

plock@fdpa.org.pl

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych