Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie przekazywane jest przez pośredników finansowych na podstawie umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dostępne są w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych:

  Pożyczka mała

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 250 tys. zł (dla inwestycji realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji wartość pożyczki może zostać zwiększona do 500 tys. zł).
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start – upów
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
 • okres spłaty do 5 lat
 • karencja w spłacie do 6 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 9 miesięcy)

Cel finansowania:

przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

 1. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:
 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związanej w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).
 1. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:
 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
 • optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).
 1. Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP jako element projektów.
 2. Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przede wszystkim Ostateczni Odbiorcy, którzy:

 • działają w ramach branż w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, szczegółowe informacje dotyczące regionalnych inteligentnych specjalizacji udostępnione zostały w Załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku  (Załącznik do Uchwały Nr 23/15 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2016 r.);
 • działają w zakresie wsparcia ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP
 • prowadzą działalność poza obszarem aglomeracji warszawskiej (m. stołeczne Warszawa, powiaty: warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, grodziski, piaseczyński, otwocki, wołomiński oraz miast Płock, Radom, Siedlce);
 • zastosują technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK)

Skontaktuj się!

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
Tel. 22 890 04 26721 343 343
E-mail:kontakt@pozyczkimazowieckie.pl
Anna Chojnacka
Tel.: 509 876 837
E-mail: a.chojnacka@pozyczkimazowieckie.pl

Dorota Osińska
Tel: 609 010 960
E-mail: d.osinska@pozyczkimazowieckie.pl

Łukasz Galant
Tel: 509 271 939
E-mail: l.galant@pozyczkimazowieckie.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
tel.: 22 63 60 740
email: tise@tise.pl
Marta Wanat-Klujew
tel.: 662834361
email: marta.klujew@tise.pl
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel.: 22 864 03 90, +48 694 407 395
email: fdpa@fdpa.org.pl
Monika Mondzelewska
tel.: 694 407 395
email: m.mondzelewska@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26-600 Radom
Witold Makulski
tel.: 690 911 630
email: radom@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce
Katarzyna Bułakowska
tel.: 664 727 285
email: siedlce@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock
Maria Lemanowicz-Owsik
tel.: 694 407 394
email: plock@fdpa.org.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
Oddział w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50 p. 110, 00-695 Warszawa
Krzysztof Malinowski

tel. 880 669 994

email: mazowieckie@pfp.com.pl

Ewa Sawicka

tel.: 532 546 544
email: mazowieckie@pfp.com.pl

Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 
ul. Miedziana 3a lok. 22, 00-814 Warszawa
Tel. 22 890 98 00, 22 890 98 15
E-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl
Ewa Kozłowiecka
tel. 696 145 172
email: e.kozlowiecka@pksp.plBeata Obradović
tel. 696 144 078
email: b.obradovic@pksp.plKonrad Jarząb
tel. 883 351 892
email: k.jarzab@pksp.pl

 

 

 

Pożyczka duża

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu od 500 tys. zł do 2,5 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start – upów
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub rynkowych
 • okres spłaty do 8 lat
 • karencja w spłacie do 12 miesięcy (z możliwością wydłużenia do 24 miesięcy)

Cel finansowania:

Przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa mazowieckiego realizowane przez MŚP, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji, wpływające na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększające skalę ich działalności oraz zasięgu oferty w ramach nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

 1. Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez:
 • budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa związane w szczególności z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług dla firmy,
 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym wypracowanych w ramach Osi I).
 1. Rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK poprzez:
 • stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, w tym sprzedaż produktów i usług w Internecie oraz tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
 • optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami poprzez rozwiązania informatyczne (np. zakup licencji na oprogramowanie, zakup usług IT, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań internetowych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem).
 1. Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP,
 2. Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie, jako element projektów wskazanych w pkt 1 i 2.

Skontaktuj się!

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel.: 22 864 03 90, +48 694 407 395
email: fdpa@fdpa.org.pl
Monika Mondzelewska
tel.: 694 407 395
email: m.mondzelewska@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26-600 Radom
Witold Makulski
tel.: 690 911 630
email: radom@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce
Katarzyna Bułakowska
tel.: 664 727 285
email: siedlce@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock
Maria Lemanowicz- Owsik
tel.: 694 407 394
email: plock@fdpa.org.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
tel.: 22 636 07 40
E-mail: tise@tise.pl
Marta Wanat-Klujew
Tel.: 662 834 361
email: marta.klujew@tise.pl

 

Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

 • pożyczka w województwie mazowieckim
 • o finansowaniu do 500 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą
 • okres karencji do 12 miesięcy 
 • okres spłaty do 5 lat
 • pożyczki mogą być udzielane do 31 grudnia 2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)

Cel finansowania:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

 

Skontaktuj się!

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
tel.: 22 63 60 740
email: tise@tise.pl
Marta Wanat-Klujew
tel.: 662834361
email: marta.klujew@tise.pl
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel.: 22 864 03 90, +48 694 407 395
email: fdpa@fdpa.org.pl
Monika Mondzelewska
tel.: 694 407 395
email: m.mondzelewska@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26-600 Radom
Witold Makulski
tel.: 690 911 630
email: radom@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Siedlcach
ul. Starowiejska 37
08-110 Siedlce
Katarzyna Bułakowska
tel.: 664 727 285
email: siedlce@fdpa.org.pl
Biuro Terenowe w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25
09-402 Płock
Maria Lemanowicz-Owsik
tel.: 694 407 394
email: plock@fdpa.org.pl
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

 

Oddział w Warszawie
ul. Prosta 70 II piętro, 00-838 Warszawa
Tel: 538 557 182

Grzegorz Karwat
tel.: 538 557 182
email: mazowieckie@pfp.com.plEwa Sawicka
tel.: 532 546 544
email: mazowieckie@pfp.com.pl
Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. 
ul. Miedziana 3a lok. 22, 00-814 Warszawa
Tel. 22 890 98 00, 22 890 98 15
E-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl
Ewa Kozłowiecka
tel. 696 145 172
email: e.kozlowiecka@pksp.plBeata Obradović
tel. 696 144 078
email: b.obradovic@pksp.plKonrad Jarząb
tel. 883 351 892
email: k.jarzab@pksp.pl
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś