Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie to wsparcie dla rozwoju Mazowsza. Efekty pomocy z Unii Europejskiej widać niemal na każdym kroku. W grudniu dostępne są kolejne możliwości zdobycia dofinansowania. Można ubiegać się o środki na rozwój ekonomii społecznej, a pod koniec miesiąca wystartuje konkurs o dofinansowanie tworzenia nowych żłobków dla dzieci. Dodatkową możliwością są pożyczki płynnościowe i pożyczki na innowacje biznesowe dla przedsiębiorców. Poza tym dostępne są pożyczki rewitalizacyjne i na termomodernizację. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 .

Fundusze Europejskie już od wielu miesięcy pomagają w ograniczaniu skutków epidemii koronawirusa na Mazowszu #UEpomaga. Unijne wsparcie trafiło do mazowieckich szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, osób świadczących usługi społeczne oraz do szkół. Z pomocy finansowej skorzystali również przedsiębiorcy, którzy stracili płynność finansową. Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na naszej stronie www.funduszedlamazowsza.eu  oraz na profilach w serwisach społecznościowych Facebook oraz Twitter. Zapraszamy również do zapisania się do newslettera funduszy europejskich na Mazowszu.

 

 

Rozwój ekonomii społecznej

Do 28 lutego 2021 r. trwa konkurs o fundusze europejskie na rozwój ekonomii społecznej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na dwa rodzaje działań. Z jednej strony będzie to tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a z drugiej świadczenie usług rozwijających ekonomię społeczną na Mazowszu. Miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej powstaną w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także będą efektem tworzenia zupełnie nowych podmiotów. O wsparcie mogą ubiegać się akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Więcej informacji o konkursie.

Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 31 grudnia rozpocznie nabór wniosków o fundusze na ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Konkurs potrwa do 29 stycznia. O wsparcie mogą ubiegać się  samorządy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych lub opiekuna dziennego. Środki mogą być przeznaczone na dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto wsparciem będzie objęte świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna.

Więcej informacji o konkursie.

Pożyczki płynnościowe

Mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą także składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Podobnie jak w przypadku dotacji celem wsparcia będzie zapewnienie ciągłości działalności firmy. Dlatego finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zatowarowanie, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego. Informacje o pożyczkach oraz kontakty do pośredników finansowych zajmujących się udzielaniem wsparcia dostępne są na stronie

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/110/.

Innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach.

Pożyczki na termomodernizację

Na takie wsparcie mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat.

Więcej informacji o pożyczkach.

Zapraszamy do ubiegania się o fundusze europejskie!

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś