Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-06-30 do 2016-09-16

UWAGA:

  • W związku z wystąpieniem problemów z działaniem systemu ePUAP, uniemożliwiających złożenie przez wielu wnioskodawców wniosków do konkursu: nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16, uprzejmie informujemy, że na podstawie zapisów regulaminów konkursów cyt„ w uzasadnionych przypadkach IZ podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu na wniosek Dyrektora MJWPU.”, nabór wniosków w ramach konkursu nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 został przedłużony do dnia 16.09.2016 r. (do godziny 15.00). (publikacja 15.09.2016)
  • Komunikat w sprawie przedłużenia naboru w ramach konkursu (publikacja 19.08.2016)

Komunikat dotyczący zapisów regulaminu RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 pkt. 4.2 (publikacja 18.08.2016) znajduje się poniżej, w sekcji Pliki do pobrania.

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 czerwca 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 16 września 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
  • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
  • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
  • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
  • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 000 000,00 EUR (30 716 000,00 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 28.04.2016 r. wynoszącym 4,3880 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś