Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wyniki:

Wyniki oceny merytorycznej

 

Ogłoszenie o naborze FEMA.02.04 -IP.01-002/23
Nazwa Instytucji  

Instytucja ogłaszająca nabór: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (od 2 maja 2023 r.: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa)

 

Przedmiot naboru Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania jedynie na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone są projekty obejmujące zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup jedynie specjalistycznego sprzętu.

 

Projekt powinien wpisywać się w założenia realizacji Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 poprzez realizację Celu 4. Strategii – Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu.

 

Dofinansowanie otrzymać mogą tylko JST lub OSP, które zakupią w ramach projektu, obejmującego swoim zakresem jedną jednostkę OSP, nie więcej niż jeden średni albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

 

Dodatkowo jako element uzupełniający projektu wsparcie może obejmować działania w ramach projektów edukacyjnych, dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Działania edukacyjne obejmować będą tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak

i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Informacja o potencjalnych wnioskodawcach Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

  1. Administracja publiczna. W ramach tej kategorii wnioskodawców, dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego – gmina, miasto;
  2. Służby publiczne. W ramach tej kategorii wnioskodawców, dopuszcza się do składania wniosków na nabór podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego – Ochotnicze Straże Pożarne.
Termin składania wniosków o dofinansowanie Od dnia 31 marca 2023 r. do dnia 10 maja 2023 r.
Dane do kontaktu Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, (od 2 maja 2023 r.: 00 189 Warszawa, ul. Inflancka 4);

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

  1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

  1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

  1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

  1. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza
    w Ciechanowie

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17

  1. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku

09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś