Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że został wydłużony termin oceny formalnej projektów, złożonych w naborze FEMA.02.04-IP.01-002/23 w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, do dnia 31 lipca 2023 r.

Zgodnie z zapisami  w pkt. 9.18. regulaminu wyboru projektów cyt.: „W uzasadnionych przypadkach IZ, na wniosek MJWPU, może podjąć decyzję o przedłużeniu oceny formalnej.”

W odniesieniu do pierwszego etapu oceny formalnej zapis w pkt. 9.9. regulaminu naboru określa, że ocena formalna wniosku, co do zasady trwa do 45 dni, licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.

Link do strony naboru: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś