Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2023-06-30 do 2023-08-31

Wyniki:

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej:

 

Ogłoszenie o naborze nr FEMA.02.01-IP.01-004/23

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działania 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Kontrola jakości powietrza.
Termin, od którego można składać wnioski 30 czerwca 2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 31 sierpnia 2023 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia naboru 31 stycznia 2024 r.
Miejsce składania wniosków Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Kto może składać wnioski Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

·         Jednostki samorządu terytorialnego (gminy ).

Na co można otrzymać dofinansowanie Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru:

·         Wyposażenie pracowników urzędów gmin i jednostek podległych (straż miejska, ekopatrol) w urządzenia pomiarowe wraz z odpowiednim przeszkoleniem, pozwalające na skuteczniejsze monitorowanie zakazów spalania odpadów i nieekologicznych paliw.

·         W ramach projektu mogą być realizowane działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, włączając zagadnienie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do regulaminu wyboru projektów.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej wynosi:

·         RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu;

·         RMR – 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 500 000,00 PLN.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków? Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach naboru przeznaczona została alokacja w wysokości 18 094 000 PLN w tym: dla RMR 9 047 000 PLN oraz dla RWS 9 047 000 PLN. Wartość ta wynika z przeliczenia po aktualnym kursie wymiany 4,5235 PLN/EUR alokacji przeznaczonej na nabór, tj. 4 000 000 EUR (w tym dla RMR: 2 000 000 EUR oraz dla RWS: 2 000 000 EUR).
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w regulaminie wyboru projektów dostępnym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Pytania i odpowiedzi Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 15;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 13;

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 27 12;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17;

  • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku 09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00,

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41.

 

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Minimalny wkład własny 15% dla RMR i 50% dla RWS.
Wartość projektu Wartość projektu nie została określona.

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś