Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-06-30 do 2016-09-16

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 (publikacja 22.03.2022)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 (publikacja 16.12.2021)

UWAGA:

W związku z wystąpieniem od dnia 9 września., problemów z działaniem systemu ePUAP, uniemożliwiających złożenie przez wielu wnioskodawców wniosków do konkursu: nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16, uprzejmie informujemy, że na podstawie zapisów regulaminów konkursów cyt„ w uzasadnionych przypadkach IZ podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu na wniosek Dyrektora MJWPU.”, nabór wniosków w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 został przedłużony do dnia 16.09.2016 r. (do godziny 15.00). (publikacja 12.09.2016)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 (publikacja 6.05.2021)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 (publikacja 09.12.2020)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru w ramach konkursu (publikacja 19.08.2016)

W sekcji Pliki do pobrania, znajdują się następujące załączniki:

  • Pytania i odpowiedzi do konkursu 2.1.1 (publikacja 30.06.2016)
  • Lista KOP (publikacja 16.12.2016)
  • Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków (publikacja 16.12.2016)
  • Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej  (publikacja 16.12.2016)

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 czerwca 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 16 września 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się uczelnie wyższe, w rozumieniu: uczelnie publiczne i niepubliczne, działające na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na wykorzystaniu TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną, aby podnieść dostępność, jakość i efektywność kształcenia w regionie, jak np. rekrutacja przez Internet, czy e-learning.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 498 261,00 EUR (41 678 369,27 PLN[1]).

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 28.04.2016 r. wynoszącym 4,3880 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś