Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Plany działania są rocznymi dokumentami planistycznymi mającymi na celu przedstawienie założeń Instytucji Zarządzającej na dany rok kalendarzowy w zakresie planowanych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w osiach priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plany działania obejmują wszystkie nabory konkursowe uwzględnione w harmonogramie naborów na 2019 r. oraz nabory i projekty realizowane w trybie pozakonkursowym w danym roku.

Plany działania zawierają następujące informacje:

  • typy projektów, których dotyczył będzie nabór,
  • termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów,
  • kryteria wyboru projektów planowane do zastosowania w danym naborze (kryteria dostępu oraz merytoryczne szczegółowe),
  • wartość alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów,
  • planowane do osiągnięcia rezultaty.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią zestawienie informacji z zatwierdzonych dokumentów tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020 oraz harmonogramu naboru wniosków na dany rok kalendarzowy.

Z uwagi na powyższe Plany działania będą podlegały aktualizacji zgodnie ze zmianami we właściwych dokumentach źródłowych.

W celu zapoznania się ze zmianami i aktualizacjami Planów działania zapraszamy do sekcji:

Komunikaty dotyczące Planów działania dla osi priorytetowej VIII

Komunikaty dotyczące Planów działania dla osi priorytetowej IX

Komunikaty dotyczące Planów działania dla osi priorytetowych X

Pliki do pobrania:

Wersje aktualne:
Plan działania na rok 2019 – X (publikacja 24.06.2019)

Plan działania_na rok 2019 – IX (publikacja 05.07.2019)

Plan działania na rok 2019 – VIII (publikacja 01.07.2019)

 

Wersje archiwalne:

Plan działania na rok 2019 – IX (publikacja 25.01.2019)

Plan działania na rok 2019 – VIII (Publikacja 27.11.2018)

Plan działania na rok 2019 – X (Publikacja 18.04.2019)

Plan działania na rok 2019 – X (publikacja 25.01.2019)

Plan działania na rok 2019 – X (Publikacja 27.11.2018)

Plan działania 2019 – IX (Publikacja 27.11.2018)

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś