Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Plany działania są rocznymi dokumentami planistycznymi mającymi na celu przedstawienie założeń Instytucji Zarządzającej na dany rok kalendarzowy w zakresie planowanych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w osiach priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plany działania obejmują wszystkie nabory konkursowe uwzględnione w harmonogramie naborów na 2019 r. oraz nabory i projekty realizowane w trybie pozakonkursowym w danym roku.

Plany działania zawierają następujące informacje:

  • typy projektów, których dotyczył będzie nabór,
  • termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów,
  • kryteria wyboru projektów planowane do zastosowania w danym naborze (kryteria dostępu oraz merytoryczne szczegółowe),
  • wartość alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów,
  • planowane do osiągnięcia rezultaty.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią zestawienie informacji z zatwierdzonych dokumentów tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020 oraz harmonogramu naboru wniosków na dany rok kalendarzowy.

Z uwagi na powyższe Plany działania będą podlegały aktualizacji zgodnie ze zmianami we właściwych dokumentach źródłowych.

W celu zapoznania się ze zmianami i aktualizacjami Planów działania zapraszamy do sekcji:

Komunikaty dotyczące Planów działania dla osi priorytetowej VIII

Komunikaty dotyczące Planów działania dla osi priorytetowej IX

Komunikaty dotyczące Planów działania dla osi priorytetowych X

Pliki do pobrania:

Wersje aktualne:
Plan działania na rok 2019 – X (publikacja 24.06.2019)

Plan działania_na rok 2019 – IX (publikacja 05.07.2019)

Plan działania na rok 2019 – VIII (publikacja 01.07.2019)

 

Wersje archiwalne:

Plan działania na rok 2019 – IX (publikacja 25.01.2019)

Plan działania na rok 2019 – VIII (Publikacja 27.11.2018)

Plan działania na rok 2019 – X (Publikacja 18.04.2019)

Plan działania na rok 2019 – X (publikacja 25.01.2019)

Plan działania na rok 2019 – X (Publikacja 27.11.2018)

Plan działania 2019 – IX (Publikacja 27.11.2018)

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych