Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz funduszy na innowacyjne projekty? A może działasz w sektorze naukowym? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w grudniu. Cały czas dostępne są również preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, samorządów, czy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

Fundusze europejskie wspierają firmy w opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług. Do 15 stycznia trwa konkurs o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w tym obszarze. Mogą to być projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwoje lub same prace eksperymentalne. Wyższe dotacje przewidziano na badania przemysłowe niż na prace rozwojowe. Na większe wsparcie mogą liczyć również mikro i mali przedsiębiorcy. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tysięcy do nawet 4 milionów złotych.

 

Dofinansowanie wprowadzania nowych produktów na rynek

Trwa również konkurs o dofinansowanie wprowadzania nowych lub ulepszonych produktów i usług na rynek. O środki europejskie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Co istotne, wsparcie obejmie wdrożenia będące efektem prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy skorzystają z pomocy finansowej na rozbudowę firm związaną z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym lub zmiany w sposobie świadczenia usług. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tysięcy do nawet 4 milionów złotych. Wnioski można składać do 31 stycznia.

 

Wsparcie dla instytucji naukowych

Do 10 stycznia jednostki i konsorcja naukowe mogą starać się o dofinansowanie rozbudowy lub modernizacji infrastruktury badawczo-rozwojowej. Wsparcie obejmie projekty, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie badań w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Do tych obszarów należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania. Co ważne, unijnym wsparciem zostaną objęte wyłącznie projekty wynikające z Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

 

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tys. zł do 250 tys. zł) lub pożyczki dużej (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł).

 

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść do 5 mln zł, a okres spłaty – do 20 lat.

 

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły
i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Działalność badawczo-rozwojowa

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Zapraszamy również do zapoznania się z harmonogramem konkursów o unijne dotacje na 2020 rok.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego
i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych
w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś