Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-008/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

29 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 maja 2016 r. do godziny 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

a)    JST, ich związki i stowarzyszenia;

b)    OSP i ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą inwestycje związane z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).

W konkursie można składać wnioski o dofinansowanie na zakup:

  • pojazdów ratowniczo-gaśniczych lub innych pojazdów specjalistycznych,
  • sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego, grup poszukiwawczo – ratowniczych,
  • sprzętu jednostek OSP realizujących zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 475 000,00 EUR (6 254 000,00 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.12.2015 r. wynoszącym 4,2400 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś