Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-024/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.1, Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie, 3.1.2, Rozwój MŚP, typ projektów – Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 29 sierpnia 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 28 kwietnia 2017 do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi;

Wsparcie obejmować będzie organizacje terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowe zagospodarowanie obejmujące w szczególności:

 1. prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego,
 2. kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:
  • budowa/modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę,
  • budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  • budowa/modernizacja sieci gazowej,
  • budowa/modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • budowa/modernizacja sieci energetycznej,
  • budowa/modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej,
 3. budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego –    wyłącznie jako uzupełniający element projektu,
 4. zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 000 000,00 EUR (35 408 800,00 PLN[1])

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.06.2016 r. wynoszącym 4,4261 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś