Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju na bieżąco wprowadzamy udogodnienia dla beneficjentów funduszy europejskich oraz osób dopiero ubiegających się o wsparcie. Zapraszamy do monitorowania drugiej części informacji o zmianach dotyczących aktualnych i planowanych konkursów o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na bieżąco są tu zamieszczane wszystkie aktualności wprowadzone od 1 czerwca. Informacje o wcześniejszych zmianach dostępne są w pierwszej części artykułu. Zachęcamy również do śledzenia komunikatów publikowanych na naszych profilach społecznościowych w serwisach Facebook oraz Twitter, a także do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza.

Listopad
Październik
Sierpień
Lipiec
Czerwiec

Aktualizacja harmonogramu konkursów na 2020 rok

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem konkursów na 2020 rok. Czego dotyczą zmiany?

  • W lipcu ogłoszony zostanie konkurs o dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm (Działanie 3.3 Innowacje w MŚP). Pula konkursu wyniesie ponad 66 mln zł.
  • Od listopada będzie możliwość składania wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także świadczenia usług wspierających rozwój sektora (Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej). Pula konkursu wyniesie ponad 7 mln zł.
  • Konkurs dotyczący budowy ścieżek rowerowych w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego rozpocznie się w lipcu (Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, konkurs nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20).
  • Z uwagi na wyczerpanie dostępnej puli środków nie zostaną ogłoszone konkursy z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej (Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).

Pozostałe zmiany wprowadzone w czerwcu

 

Informacje o wcześniejszych zmianach dostępne są pierwszej części artykułu.

Jak Fundusze Europejskie wspierają Mazowsze w walce z epidemią koronawirusa?

Dzięki funduszom europejskim Samorząd Mazowsza przekazuje szpitalom sprzęt do ratowania zdrowia i życia mieszkańców, m.in. respiratory, mobilne aparaty RTG, tomografy, łóżka do intensywnej terapii, systemy do bezdotykowego pomiaru temperatury. Pomoc obejmuje również zapewnienie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego – masek, przyłbic, gogli, kombinezonów, czy płynów do dezynfekcji. Wsparcie z Unii Europejskiej trafia do zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego, które są na pierwszej linii walki z epidemią.

Samorząd Województwa zaplanował również projekt w zakresie edukacji zdalnej, z którego skorzysta ponad 230 szkół. Dofinansowanie obejmie doposażenie szkół w sprzęt i oprogramowanie, a także przeszkolenie nauczycieli.
Do przedsiębiorców z kolei skierowane będzie wsparcie w formie dotacji i pożyczek na utrzymanie bieżącej działalności i zapewnienia płynności finansowej. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia naborów.

Gdzie szukać informacji?
  • W sprawach związanych zrealizowanymi projektami prosimy o kontakt elektroniczny lub telefoniczny z pracownikami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zachęcamy również do korzystania z modułu Korespondencja w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014.
  • W celu uzyskania informacji o aktualnych i planowanych konkursach zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś