Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Chcesz zakupić sprzęt do leczenia pacjentów? Planujesz rozwój firmy dzięki wykorzystaniu wyników prac badawczo-rozwojowych? A może przymierzasz się do organizacji szkoleń odpowiadających potrzebom rynku pracy? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wystartowały właśnie

Pod koniec czerwca wystartowało aż 8 konkursów o ponad 260 mln zł dofinansowania. Placówki medyczne oraz samorządy mogą ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego wykorzystywanego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Do sektora medycznego skierowane są też konkursy dotyczące realizacji programów wsparcia dzieci z zaburzeniami autyzmu oraz badań przesiewowych słuchu wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Dostępne są środki na rozwój usług wsparcia dla rodzin borykających się z problemami w wychowaniu dzieci. O dofinansowanie mogą starać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe lub Lokalne Grupy Działania, czyli lokalne partnerstwa skupiające przedstawicieli różnych sektorów oraz samych mieszkańców.

Są również fundusze na rozwój biznesu. Do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku od co najmniej pół roku skierowane są środki na rozbudowę przedsiębiorstw związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług, zmiany w procesach produkcyjnych czy też sposobie świadczenia usług. Wszystko jednak musi wynikać z wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych. Instytucje otoczenia biznesu, czyli np. centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, mogą starać się o fundusze na wsparcie początkujących przedsiębiorców. Przed naukowcami natomiast kolejna szansa na pozyskanie środków na infrastrukturę badawczą, która umożliwi prowadzenie prac odpowiadających potrzebom gospodarki.

 

Jakie są jeszcze możliwości?

Samorządy cały czas mogą ubiegać się o dofinansowanie na rozwój gospodarki odpadami. Dostępne są też fundusze na realizację kompleksowych inwestycji miejskich. Chodzi na przykład o centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, zakup autobusów niskoemisyjnych, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Do Warszawy i okolicznych gmin skierowane są natomiast nabory na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zakresie tworzenia parkingów Parkuj i Jedź oraz ścieżek rowerowych.

Można wnioskować o fundusze na budowę i zabezpieczenie obiektów wodnych na obszarach zagrożonych powodzią. Dostępne są również środki na odnowę tkanki mieszkaniowej budynków wielorodzinnych w ramach szerszych działań rewitalizacyjnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje edukacyjne i kościoły.

Fundusze z RPO WM wspierają także kształcenie zawodowe. Samorządy oraz placówki posiadające doświadczenie w kształceniu zawodowym mogą starać się o fundusze na dopasowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Są to na przykład praktyki i staże, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak i doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Do przedsiębiorców skierowane jest natomiast wsparcie w opracowaniu innowacyjnych produktów. Firmy oraz powiązania kooperacyjne mogą ubiegać się o fundusze na realizację projektów badawczo-rozwojowych nawet do etapu pierwszej produkcji. Do sektora MŚP skierowane są natomiast o bony na specjalistyczne doradztwo, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku. Biznes może również wnioskować o fundusze na instalację odnawialnych źródeł energii.

 

Co jeszcze przed nami?

Już 10 lipca wystartuje konkurs o fundusze na organizację szkoleń i kursów z zakresu języków obcych i umiejętności cyfrowych prowadzących do uzyskania przez uczestnika konkretnych kwalifikacji. O dofinansowanie będą mogły się starać m.in. samorządy, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe i sami pracodawcy. Również w lipcu dostępne będą środki na rozwój usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji, czyli na przykład ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe. Placówki lecznicze wystartują natomiast o dofinansowanie diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Wykaz konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Gospodarka przyjazna środowisku

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

Edukacja

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś