Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

W czerwcu witamy lato i planujemy wyjazdy wakacyjne. Możemy też skorzystać z możliwości aplikowania o fundusze z UE. Już od 14 czerwca organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego będą mogły składać wnioski na utworzenie nowych miejsc w przedszkolach, na dostosowanie istniejących placówek do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami oraz na wdrożenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla najmłodszych. Natomiast pod koniec czerwca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Celem naboru będzie wsparcie inwestycji poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wnioskodawcy wciąż mogą ubiegać się o wsparcie zwrotne. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji pieniądze w ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej na utrzymanie działalności. Dzięki Funduszom Europejskim dostępna jest pożyczka na realizację projektów innowacyjnych, a także do pozyskania są pożyczki na rewitalizację oraz termomodernizację budynków. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat  dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Nowe nabory wniosków w czerwcu z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich

 

Fundusze europejskie na rozwój przedszkolaków

Od 14 czerwca 2021 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na projekty dotyczące wsparcia najmłodszych. W ramach konkursu będzie można m.in. utworzyć dodatkowe miejsca w przedszkolach, wybudować i wyposażyć plac zabaw, wdrożyć zajęcia edukacyjne rozwijające dzieci czy zaplanować specjalistyczne terapie dla dzieci z niepełnosprawnościami.  Ze wsparcia skorzystają również nauczyciele w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości ponad 5,7 mln zł. Konkurs będzie trwał miesiąc – od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Więcej informacji o naborze: 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna – RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21

 

Wsparcie dla mazowieckich firm z sektora MŚP

Pod koniec czerwca ogłoszony zostanie konkurs dotyczący innowacji w MŚP. Środki europejskie pomogą firmom zainwestować w rozwój biznesów po okresie pandemii. Finansowanie z programu regionalnego będzie dotyczyło m.in. rozbudowy przedsiębiorstw, zmiany procesów produkcyjnych lub sposobu świadczenia usług (w tym usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie środków na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł. Wnioski będzie można składać pod koniec czerwca, a kwota dostępna w konkursie to prawie 53,2 mln zł. Nabór wniosków dla firm zostanie ogłoszony w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/53-mln-zl-na-inwestycje-dla-mazowieckich-przedsiebiorcow-konkurs-ruszy-w-czerwcu/

 

Pożyczki płynnościowe

Jeszcze do 30 czerwca 2021 r. mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe na kwotę nawet 500 tys. zł. Cel to utrzymanie bieżącej działalności. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/pozyczki-z-projektu-jeremie-2-dla-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowiecka-pozyczka-plynnosciowa/

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy cały czas mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pozyczka-na-innowacje-w-msp/

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rewitalizacja/

Pożyczki na termomodernizację

Na wsparcie zwrotne w zakresie termomodernizacji budynków mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat. Środki będzie można przeznaczyć na m.in.: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia, wymianę źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej, przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie w systemy zarządzania energią, czy też montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/efektywnosc-energetyczna/

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś