Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię publikację:

Publikacja od (rrrr-mm-dd)

Publikacja do (rrrr-mm-dd)

Dostępnych dokumentów ze wszystkich kategorii: 20

Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego RPZ Autyzm

pdf [1 MB]


Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego RPZ Autyzm

09.02.2023

Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim

pdf [2 MB]

Wpływ RPO WM 2014-2020 na poprawę dostępności i jakości usług społecznych w województwie mazowieckim

16.01.2023

Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)

pdf [4 MB]

Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)

06.04.2022

Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020

pdf [3 MB]

Ewaluacja podsumowująca dotycząca systemu realizacji RPO WM 2014-2020

06.04.2022

Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach RPO WM 2014-2020

pdf [8 MB]

Celem badania była ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych/zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

05.08.2021

Badanie ewaluacyjne w zakresie polityk horyzontalnych – raport końcowy

pdf [6 MB]

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno - szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020

12.05.2021

Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP

pdf [3 MB]

Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP

21.08.2020

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś