Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-06-30 do 2016-09-16

UWAGA:

W związku z wystąpieniem od dnia 9 września., problemów z działaniem systemu ePUAP, uniemożliwiających złożenie przez wielu wnioskodawców wniosków do konkursu: nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-020/16 uprzejmie informujemy, że na podstawie zapisów regulaminów konkursów cyt„ w uzasadnionych przypadkach IZ podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu na wniosek Dyrektora MJWPU.”, nabór wniosków w ramach konkursu nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-020/16 został przedłużony do dnia 16.09.2016 r. (do godziny 15.00). (publikacja 12.09.2016)

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru w ramach konkursu (publikacja 19.08.2016)

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-020/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektów „Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 czerwca 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 16 września 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  •  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wsparciem zostanie objęta budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi.
  • Dodatkowo w ramach konkursu dofinansowane może zostać udzielone na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach ww. dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

59 000 000,00 EUR (258 892 000,00 PLN[1])

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: www.funduszedlamazowsza.eu oraz portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 28.04.2016 r. wynoszącym 4,3880 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś