Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2023-03-31 do 2023-05-31

Wyniki:

Wyniki:

Wyniki oceny formalnej:

 

Ogłoszenie o naborze FEMA.02.05-IP.01-001/23
Nazwa Instytucji  

Instytucja ogłaszająca nabór: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (od 2 maja 2023 r.: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa)

 

Przedmiot naboru  

Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Przewiduje się wsparcie dla następujących działań:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;
 • zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;
 • związanych z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucją i magazynowaniem wody, budową nowych sieci wodociągowych, nowych stacji ujęć i uzdatniania wody;
 • informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przekazywana wiedza będzie promowała w społeczeństwie ekologiczne postawy i prawidłowe zachowania dla stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury i zasobów natury bez szkody dla środowiska (element uzupełniający projektu).

 

Informacja o potencjalnych wnioskodawcach  

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • administracja publiczna.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;

 • służby publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Spółki wodne, Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie Od dnia 31 marca 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r.
Dane do kontaktu Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie są udzielane w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza.

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, (od 2 maja 2023 r.: 00 189 Warszawa, ul. Inflancka 4);

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

 1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

 1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

 1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

 1. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza
  w Ciechanowie

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17

 1. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku

09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

Infolinia: 801 101 101/22 542 27 99 pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu;

opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

 

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś