Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2015-09-30 do 2015-10-27

UWAGA!

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15 (Publikacja 25.11.2020)

Zmiana regulaminu konkursu, więcej informacji w komunikacie (aktualizacja dnia 16.10.2015).

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej znajduje się poniżej w załącznikach.

WYNIKI NABORU:

Informacje do ogłoszenia o naborze nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 2.1 E- usługi, podziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Termin, od którego można składać wnioski

30 września 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

27 października 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2016

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego pod adresem internetowym mewa2.mazowia.eu. Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały dotyczące e – zdrowia,  polegające m.in. na:

  • informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa;
  • wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Premiowane będą projekty zawierające usługi publiczne o stopniu dojrzałości minimum 4 –transakcja. Poprzez usługę o stopniu dojrzałości 4 należy rozumieć usługę umożliwiającą pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80%;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu 8 000 000 PLN, przy czym ograniczenie to nie dotyczy projektów realizowanych w ramach partnerstwa, w którym przewidziano wdrożenie e-usług u wnioskodawcy i partnera projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

28 000 000 EUR

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej w załącznikach.

 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs, tj. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00

tel.: 801 101 101, 22 542 27 9922 542 27 11;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

06 -400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 801 101 101, 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

09-400 Płock ul. Kolegialna 19,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu

26-610Radom ul. Kościuszki 5a,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

08-110Siedlce ul. Piłsudskiego 7,

godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 801 101 101, 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu na Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

 

Wybierz typ beneficjenta

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej Uzdrowiska

Dla kogo?

 Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ.

Wybierz obszar wsparcia

E-usługi i informatyzacja

Na co?

Dofinansowaniu będą podlegały dotyczące e – zdrowia,  polegające m.in. na:

  • informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa;
  • wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Premiowane będą projekty zawierające usługi publiczne o stopniu dojrzałości minimum 4 –transakcja. Poprzez usługę o stopniu dojrzałości 4 należy rozumieć usługę umożliwiającą pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.

Poziom dofinansowania

80 %

Minimalny wkład własny

20 %

Wartość projektu

Od 625 tys. PLN

Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Adresy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Przekierowanie do dokumentów Programu

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś