Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence), nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-091/18.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 31 grudnia 2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu sierpień 2019 roku.
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

·         podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.

Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów
w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

·         podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów
w ramach konkursu są  mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów, których projekty:·         zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania,

·         posiadają certyfikat Seal of Excellence przyznany po 1 stycznia 2017 r.,

·         nie otrzymały innego dofinansowania publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty badawczo-rozwojowych posiadające certyfikat Seal of Excellence. Dofinansowanie udzielane jest na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalna intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych po spełnieniu warunków z ww. rozporządzenia wynosi:

dla mikroprzedsiębiorcy:

·         maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

·         maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

dla małego przedsiębiorcy:

·         maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

·         maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

·         maksymalnie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

·         maksymalnie 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku pomocy na usługi doradcze maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 3 000 000,00 euro (12 992 100,00 PLN[1]).
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 – 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 ,

tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09 – 400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610              Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110          Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;

tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Poziom dofinansowania
Minimalny wkład własny Zgodny z właściwym poziomem dofinansowania.

 

[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.10.2018 r. wynoszącym 4,3307 PLN.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś