Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Planujesz wprowadzenie e-usług dla mieszkańców? Zajmujesz się edukacją dorosłych? A może szukasz finansowania projektów zwiększających efektywność energetyczną budynków lub innowacyjnych projektów biznesowych? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dotacje i pożyczki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

Edukacja dorosłych

Do 22 maja można składać wnioski w konkursie o fundusze na edukację dorosłych mieszkańców regionu. Dostępne są środki na organizację szkoleń i kursów z zakresu kompetencji cyfrowych i językowych. Mieszkańcy otrzymają możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Będzie też szansa na zdobycie lub doskonalenie umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji, komunikacji i tworzenia treści w świecie wirtualnym. Co ważne, planowane działania edukacyjne muszą dawać możliwość uzyskania certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji. Projekty powinny być skierowane do osób powyżej 25 roku życia, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób o niskich kwalifikacjach czy też powyżej 50 roku życia.

 

Administracja bliżej mieszkańców

Kilka dni temu rozpoczął się konkurs dotyczący wprowadzania usług elektronicznych dla mieszkańców. Celem dofinansowanych projektów będzie umożliwienie załatwienia spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy i powiaty, a także ich jednostki organizacyjne. Mają na to czas do końca lipca. Finansowanie obejmie m.in.: tworzenie portali internetowych do świadczenia usług elektronicznie, zakup niezbędnego oprogramowania, czy usługi przetwarzania danych w chmurze.

 

Wymiana pieców

Jeszcze przez miesiąc, do 7 czerwca, można ubiegać się o fundusze na wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, kotłowniach osiedlowych i budynkach publicznych. Samorządy, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przeznaczą dofinansowanie na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa stałe. Możliwe będzie również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Dofinansowanie projektu wyniesie do 1,5 mln zł.

 

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych
lub ulepszonych produktów lub usług
. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tys. zł do 250 tys. zł) lub pożyczki dużej (od 500 tys. zł do 2,5 mln zł).

 

Pożyczki na efektywność energetyczną  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz samorządy mają możliwość skorzystania z pożyczek na działania z zakresu modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych. To fundusze na ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalację odnawialnych źródeł energii czy systemów chłodzących. Pożyczka może wynieść
do 5 mln zł, a okres spłaty – do 20 lat.

 

Pożyczki na rewitalizację

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 mln zł, a okres spłaty – do 15 lat.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

E-potencjał

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Edukacja

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

 

Plik do pobrania:

W_Twoim_zasięgu_w_maju_6_05_2019

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś