Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania innowacyjnych projektów? Działasz w sektorze edukacji i doradztwa zawodowego? A może zajmujesz się tematami niskoemisyjności lub ochrony zdrowia? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

 

Fundusze dla przedsiębiorstw

Mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o bony na doradztwo, czyli wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności. Unijne dofinansowanie dotyczy zakupu usług doradczych mających na celu rozszerzenie oferty produktowej lub usługowej, zdobycie nowych klientów, czy wejście na nowe rynki. Firmy zainwestują fundusze europejskie w np. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktów lub testowanie technologii. Pod koniec listopada rozpocznie się natomiast kolejny konkurs o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych wykraczających poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia, bezpieczna żywność i nowoczesne usługi dla biznesu.

Cały czas są dostępne środki na dofinansowanie tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie wynosi od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć pieniądze na zlecenie badań instytucjom naukowym, zakup surowców, półproduktów lub odczynników. Dofinansowanie obejmie wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej.

Są również środki na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego – działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R. Wsparcie dotyczy inwestycji w sprzęt, aparaturę i technologie potrzebne do opracowywania innowacyjnych produktów i usług.

Inwestycje w edukację

Fundusze z programu regionalnego to również wsparcie projektów edukacyjnych. Środki pomogą w kształceniu kompetencji kluczowych, czyli niezbędnych na rynku pracy i w codziennym życiu. Są to takie umiejętności jak kreatywność, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, ale też umiejętności matematyczno-przyrodnicze czy znajomość języków obcych. Dofinansowanie dotyczyć będzie m.in. wdrożenia nowych programów nauczania, organizacji kół zainteresowań, warsztatów, wyposażenia szkolnych pracowni lub nawiązania współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół.

Pod koniec listopada rozpocznie się konkurs o unijne dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez podmioty z Warszawy i sąsiednich 39 gmin (tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny). Organy prowadzące szkoły, czyli np. samorządy, będą mogły ubiegać się o wsparcie w organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów i rozwoju współpracy z rynkiem pracy. Fundusze europejskie zainwestują w m.in. uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli oraz tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Finansowanie projektów z obszaru niskoemisyjności

Fundusze z programu regionalnego wspierają obszar energetyki. Środki mogą być przeznaczane na budowę oraz rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w ramach jednego procesu. Finansowanie obejmie również odnawialne źródła energii. Konkurs skierowany jest do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, dostawców usług energetycznych, instytucji kultury, szkół wyższych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czy organizacji pozarządowych. Jesień to kolejna szansa na dofinansowanie budowy lub przebudowy parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty mogą również uwzględniać tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, czy modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Inwestycje w ochronę zdrowia

Placówki lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia już od końca listopada będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu informatyzacji oraz wsparcia aptek szpitalnych. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi on-line, np. rejestrację wizyt, elektroniczne skierowania i recepty.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Edukacja

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych