Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania innowacyjnych projektów? Działasz w sektorze edukacji i doradztwa zawodowego? A może zajmujesz się tematami niskoemisyjności lub ochrony zdrowia? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

 

Fundusze dla przedsiębiorstw

Mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o bony na doradztwo, czyli wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności. Unijne dofinansowanie dotyczy zakupu usług doradczych mających na celu rozszerzenie oferty produktowej lub usługowej, zdobycie nowych klientów, czy wejście na nowe rynki. Firmy zainwestują fundusze europejskie w np. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktów lub testowanie technologii. Pod koniec listopada rozpocznie się natomiast kolejny konkurs o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych wykraczających poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą inteligentne systemy zarządzania, wysoka jakość życia, bezpieczna żywność i nowoczesne usługi dla biznesu.

Cały czas są dostępne środki na dofinansowanie tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie wynosi od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć pieniądze na zlecenie badań instytucjom naukowym, zakup surowców, półproduktów lub odczynników. Dofinansowanie obejmie wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej.

Są również środki na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego – działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R. Wsparcie dotyczy inwestycji w sprzęt, aparaturę i technologie potrzebne do opracowywania innowacyjnych produktów i usług.

Inwestycje w edukację

Fundusze z programu regionalnego to również wsparcie projektów edukacyjnych. Środki pomogą w kształceniu kompetencji kluczowych, czyli niezbędnych na rynku pracy i w codziennym życiu. Są to takie umiejętności jak kreatywność, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, ale też umiejętności matematyczno-przyrodnicze czy znajomość języków obcych. Dofinansowanie dotyczyć będzie m.in. wdrożenia nowych programów nauczania, organizacji kół zainteresowań, warsztatów, wyposażenia szkolnych pracowni lub nawiązania współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół.

Pod koniec listopada rozpocznie się konkurs o unijne dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez podmioty z Warszawy i sąsiednich 39 gmin (tworzących Warszawski Obszar Funkcjonalny). Organy prowadzące szkoły, czyli np. samorządy, będą mogły ubiegać się o wsparcie w organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów i rozwoju współpracy z rynkiem pracy. Fundusze europejskie zainwestują w m.in. uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli oraz tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Finansowanie projektów z obszaru niskoemisyjności

Fundusze z programu regionalnego wspierają obszar energetyki. Środki mogą być przeznaczane na budowę oraz rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w ramach jednego procesu. Finansowanie obejmie również odnawialne źródła energii. Konkurs skierowany jest do samorządów, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, dostawców usług energetycznych, instytucji kultury, szkół wyższych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czy organizacji pozarządowych. Jesień to kolejna szansa na dofinansowanie budowy lub przebudowy parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty mogą również uwzględniać tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, czy modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Inwestycje w ochronę zdrowia

Placówki lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia już od końca listopada będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu informatyzacji oraz wsparcia aptek szpitalnych. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi on-line, np. rejestrację wizyt, elektroniczne skierowania i recepty.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Edukacja

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś