Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz w obszarze usług społecznych lub edukacji? Zastanawiasz się nad wymianą starego pieca na bardziej przyjazny dla środowiska? A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz pieniędzy na innowacyjne projekty? Sprawdź, jakie są możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w tym miesiącu.

 

 

Wsparcie włączenia społecznego mieszkańców

Już od końca grudnia samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje rynku pracy czy organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie organizacji usług dla dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone zostaną na wsparcie rodzin, a także tworzenie dziennych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Będzie też możliwość pozyskania środków na organizację usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych, jak i kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.

Inwestycje w edukację

Trwa konkurs o unijne dofinansowanie projektów edukacyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli dotyczących Warszawy i 39 sąsiednich gmin. Organy prowadzące szkoły, czyli np. samorządy, mogą ubiegać się o wsparcie w organizacji doradztwa zawodowego dla uczniów i rozwoju współpracy z rynkiem pracy. Fundusze europejskie zainwestują w m.in. uzyskanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli oraz tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Inwestycje w ochronę zdrowia

Placówki lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu informatyzacji służby zdrowia oraz wsparcia aptek szpitalnych. Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usługi on-line, np. rejestrację wizyt, elektroniczne skierowania i recepty.

Finansowanie projektów z obszaru niskoemisyjności

W tym miesiącu rozpocznie się konkurs dotyczący wymiany starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i kotłowniach osiedlowych. Samorządy, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przeznaczą środki na kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa stałe. Możliwe będzie również podłączenie do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej.

Cały czas dostępne są środki na budowę oraz rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Trwa również konkurs dotyczący budowy i przebudowy parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty mogą także uwzględniać tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, czy modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne.

Fundusze dla przedsiębiorstw

Pod koniec grudnia rozpoczną się kolejne konkursy dla biznesu. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie rozbudowy firm związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług. Środki przeznaczą także na zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobie świadczenia usług w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. Będzie również konkurs dedykowany projektom badawczym, które otrzymały pozytywną ocenę podczas ubiegania się o dofinansowanie z programu Horyzont 2020, jednak z powodu braku środków nie otrzymały wsparcia. Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence przyznawanym przez Komisję Europejską.

Mikro, małe i średnie firmy mogą również ubiegać się o bony na doradztwo, czyli wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności. Firmy zainwestują fundusze europejskie w np. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktów lub testowanie technologii. Trwa konkurs o dofinansowanie projektów dotyczących eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. Będą to badania w obszarach wykraczających poza inteligentną specjalizację Mazowsza (obszary inteligentnej specjalizacji to: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów:

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał

Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Edukacja

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś