Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz wprowadzenie nowego produktu do swojej oferty? Działasz na rzecz mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej? A może reprezentujesz samorząd i starasz się o fundusze na wymianę starych pieców lub rewitalizację? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

 

Fundusze dla przedsiębiorców

Pod koniec czerwca wystartuje konkurs o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych firm, a także powiązań kooperacyjnych. Wsparcie wyniesie od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł. Przedsiębiorcy przeznaczą pieniądze na zlecenie badań instytucjom naukowym, zakup surowców, półproduktów lub odczynników. Dofinansowanie obejmie wynajem laboratoriów, korzystanie z aparatury badawczej, a także ochronę prawa własności przemysłowej i analizę czystości patentowej.

To jednak nie wszystko. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy cały czas mogą starać się o bon na innowacje w wysokości do 200 tys. zł. Są to środki na zakup od instytucji naukowej usługi opracowania nowego lub ulepszonego produktu, usługi, zmian procesowych, czy projektów wzorniczych. Dofinansowanie dotyczy na przykład analiz przedwdrożeniowych, dostosowania technologicznego nowych lub ulepszonych rozwiązań, opracowania projektu wzorniczego przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Wsparcie ekonomii społecznej

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia miejsc pracy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kto skorzysta? Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotne, czy też opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Fundusze pomogą w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Będzie to doradztwo, szkolenia, warsztaty lub wizyty studyjne. Początkujący przedsiębiorcy otrzymają natomiast szansę na pomoc finansową w pierwszych miesiącach działalności.

Środki na wymianę pieców

Trwa konkurs o unijne dotacje na wymianę pieców, kotłów i urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych oraz kotłowniach osiedlowych. Dofinansowanie obejmie wymianę starych urządzeń na nowe, wykorzystujące paliwo gazowe, kotły elektryczne, olejowe, czy spalające biomasę. Środki pokryją koszty przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Możliwy będzie też zakup  urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, na przykład kolektorów słonecznych, kotłów c.o. lub ogniw fotowoltaicznych. O fundusze mogą ubiegać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Do zdobycia jest nawet 1,5 mln zł dofinansowania.

Pożyczki na rewitalizację

Są dostępne pożyczki na rewitalizację obszarów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Środki ułatwią odnowę rynków, placów i skwerów tak, aby rozwijała się wokół nich działalność gospodarcza. Oznacza to nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Będą fundusze na remonty budynków na cele społeczne, gospodarcze, rekreacyjne, kulturalne lub edukacyjne. Pożyczki to też wsparcie w odnowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na przykład ścian, fundamentów, dachów, ciągów komunikacyjnych, wind, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. O środki mogą starać się m.in. samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków organizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś