Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to nie tylko dotacje, ale również pożyczki dostępne w zakresie wdrażania innowacji, zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych. Pożyczkami zarządza Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Pożyczki na innowacje

 • Cel finansowania: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, rozwój produktów
  i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych, finansowanie kapitału obrotowego.
 • Odbiorcy: Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy.
 • Mała pożyczka: od 10 tys. zł do 250 tys. zł, okres spłaty do 5 lat.
 • Duża pożyczka: od 500 tys. do 2,5 mln zł, okres spłaty do 8 lat.
 • Pożyczkami zarządza: Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Pośrednicy finansowi: Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A., Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Więcej informacji o pożyczkach w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP.

Pożyczki na efektywność energetyczną

 • Cel finansowania: modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych (m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE).
 • Odbiorcy: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), samorządy.
 • Warunki pożyczki: do 5 mln zł, okres spłaty do 20 lat.
 • Pożyczkami zarządza: Europejski Bank Inwestycyjny.
 • Pośrednik finansowy: Getin Noble Bank.

Więcej informacji o pożyczkach w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Pożyczki na rewitalizację

 • Cel finansowania: kompleksowe przedsięwzięcia wynikające z programów rewitalizacji (zagospodarowanie lub zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych; modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych; odnowa tkanki mieszkaniowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego).
 • Odbiorcy: samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne i TBS), instytucje kultury i instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 • Warunki pożyczki: do 20 mln zł, okres spłaty do 15 lat.
 • Pożyczkami zarządza: Europejski Bank Inwestycyjny.
 • Pośrednik finansowy: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o pożyczkach w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Zapraszamy do ubiegania się o pożyczki!

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś