Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to nie tylko dotacje, ale również pożyczki dostępne w zakresie wdrażania innowacji, zwiększania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych. Pożyczkami zarządza Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Pożyczki na innowacje

 • Cel finansowania: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, rozwój produktów
  i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych, finansowanie kapitału obrotowego.
 • Odbiorcy: Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy.
 • Mała pożyczka: od 10 tys. zł do 250 tys. zł, okres spłaty do 5 lat.
 • Duża pożyczka: od 500 tys. do 2,5 mln zł, okres spłaty do 8 lat.
 • Pożyczkami zarządza: Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Pośrednicy finansowi: Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A., Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Więcej informacji o pożyczkach w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP.

Pożyczki na efektywność energetyczną

 • Cel finansowania: modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych (m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE).
 • Odbiorcy: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), samorządy.
 • Warunki pożyczki: do 5 mln zł, okres spłaty do 20 lat.
 • Pożyczkami zarządza: Europejski Bank Inwestycyjny.
 • Pośrednik finansowy: Getin Noble Bank.

Więcej informacji o pożyczkach w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Pożyczki na rewitalizację

 • Cel finansowania: kompleksowe przedsięwzięcia wynikające z programów rewitalizacji (zagospodarowanie lub zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych; modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych; odnowa tkanki mieszkaniowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego).
 • Odbiorcy: samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa społeczne i TBS), instytucje kultury i instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 • Warunki pożyczki: do 20 mln zł, okres spłaty do 15 lat.
 • Pożyczkami zarządza: Europejski Bank Inwestycyjny.
 • Pośrednik finansowy: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o pożyczkach w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Zapraszamy do ubiegania się o pożyczki!

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych