Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż w Regulaminie konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 nastąpił błąd techniczny w zakresie formatowania powyższego dokumentu. Ponadto, na podstawie zaakceptowanego Regulaminu prac Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19 wprowadzono zmiany dotyczące Rozdziału 16 Ocena merytoryczna i negocjacje.

Tabela zmian dostępna jest w sekcji plików do pobrania.

Link do strony konkursu: 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej – RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19

Pliki do pobrania

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych