Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Już w marcu dostępne są kolejne możliwości na składanie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nadal można ubiegać się o fundusze europejskie na rozwój ekonomii społecznej tj. na tworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz miejsc pracy w już istniejących podmiotach. A pod koniec miesiąca ruszy konkurs o dofinansowanie doposażenia szkół podstawowych z obszaru ZIT WOF w sprzęt potrzebny do prowadzenia edukacji zdalnej. Cały czas dostępne jest również wsparcie zwrotne. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki płynnościowe na utrzymanie działalności, a także wsparcie w realizacji innowacyjnych projektów. Dostępne są pożyczki na rewitalizację oraz termomodernizację budynków. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Rozwój ekonomii społecznej

Jeszcze do 31 marca można składać wnioski o fundusze europejskie na rozwój ekonomii społecznej. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na dwa rodzaje działań. Z jednej strony będzie to tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a z drugiej świadczenie usług rozwijających ekonomię społeczną na Mazowszu. Miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej powstaną w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także będą efektem tworzenia zupełnie nowych podmiotów. Kwota dostępna w konkursie to ponad 7,1 mln zł z programu regionalnego i budżetu państwa. O wsparcie mogą ubiegać się akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Więcej informacji o konkursie.

Doposażenie szkół w sprzęt potrzebny do prowadzenia edukacji zdalnej

Od 26 marca można ubiegać się o fundusze europejskie na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego prowadzenie działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. Projekty będą realizowane na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli w Warszawie i 39 okolicznych gminach. Na realizację działań z tego zakresu zaplanowane jest ponad 6,8 mln zł z Unii Europejskiej. O fundusze mogą ubiegać się  samorządy jako organy prowadzące szkoły podstawowe funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Konkurs potrwa do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji o naborze

Pożyczki płynnościowe

Mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł na utrzymanie bieżącej działalności. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o naborze wniosków

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.
Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach.

Pożyczki na termomodernizację

Na wsparcie zwrotne w zakresie termomodernizacji budynków mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat. Środki będzie można przeznaczyć na m.in.: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia, przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie w systemy zarządzania energią, czy też montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o pożyczkach.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś