Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Pierwszy dzień wiosny już za nami, zaczyna się kolejny miesiąc, a Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z obszaru ZIT WOF. Sprzęt zostanie wykorzystany do prowadzenia edukacji zdalnej oraz do wdrożenia nowoczesnych form nauczania wykorzystujących techniki cyfrowe. Cały czas dostępne jest również wsparcie zwrotne. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej na utrzymanie działalności. Dzięki Funduszom Europejskim możliwa jest pożyczka na realizację projektów innowacyjnych. Dostępne są też pożyczki na rewitalizację oraz termomodernizację budynków. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze europejskie wspierają szkoły

Do 30 kwietnia organy prowadzące szkoły podstawowe będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonującymi w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 mają szansę zdobyć fundusze europejskie na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół. W dobie pandemii, ważne jest zapewnienie uczniom oraz nauczycielom nauki zdalnej. Projekty będą realizowane na terenie Warszawy i 39 okolicznych gmin. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości ponad 6,8 mln zł.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Rozwój ekonomii społecznej

Nie zakończył się jeszcze konkurs na wsparcie osób wykluczonych społecznie i rozwój ekonomii społecznej.  Wnioski można składać do 29 kwietnia, a dofinansowanie z UE przeznaczone zostanie na tworzenie miejsc pracy, a także na realizację inicjatyw służących w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. Kwota dostępna w konkursie to ponad 7,1 mln zł z programu regionalnego i budżetu państwa. O wsparcie mogą ubiegać się akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej-rpma-09-03-00-ip-01-14-098-20/

Pożyczki płynnościowe

Mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł na utrzymanie bieżącej działalności. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/pozyczki-z-projektu-jeremie-2-dla-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowiecka-pozyczka-plynnosciowa/

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pozyczka-na-innowacje-w-msp/

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rewitalizacja/

Pożyczki na termomodernizację

Na wsparcie zwrotne w zakresie termomodernizacji budynków mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat. Środki będzie można przeznaczyć na m.in.: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia, przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie w systemy zarządzania energią, czy też montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/efektywnosc-energetyczna/

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś