Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

24.06.2016, godz. 09:30 - 15:00

24/06/2016; godz. 09.30-15.00
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
Rekrutacja na szkolenie trwa do 23/06/2016 do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.
Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedstawiony zostanie regulamin konkursu oraz opis kryteriów wyboru projektów, a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku o dofinansowanie.
Szkolenie skierowane jest do Potencjalnych Beneficjentów konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 . Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Prowadzący: Pracownicy MJWPU
Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

24.06.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych