Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

24.06.2016, godz. 09:30 - 15:00

24/06/2016; godz. 09.30-15.00
Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
Rekrutacja na szkolenie trwa do 23/06/2016 do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.
Celem szkolenia jest omówienie zasad aplikowania o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedstawiony zostanie regulamin konkursu oraz opis kryteriów wyboru projektów, a także zasady składania wniosków włącznie z omówieniem wniosku o dofinansowanie.
Szkolenie skierowane jest do Potencjalnych Beneficjentów konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-022/16 . Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Prowadzący: Pracownicy MJWPU
Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

24.06.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś