Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

STATUS: Rekrutacja zamknięta

15.09.2016, godz. 09:40 - 15:00

Szkolenie z zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.03.01-IP.01-14-025/16, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów 

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 14/09/2016 do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, catering.
  • Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o środki w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.03.01-IP.01-14-025/16 w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów, wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20120 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Prowadzący: Pracownicy MJWPU.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22/5422548

Pliki do pobrania:

Warszawa

15.09.2016

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2022 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych