Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o konkursie

Wstępna informacja o naborze

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 30 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

do dnia 31 marca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony
w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Działania obligatoryjne, wymagane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z RPZ:

 1. Akcja informacyjna mająca na celu poinformowane grup docelowych o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach organizacyjnych akcji. Zostaną rozprowadzone także materiały informacyjne zawierające dane dotyczące podstawowych objawów a także krótko- i dalekosiężnych skutków nieleczonej cukrzycy.

2. Cykl konsultacji diabetologicznych zawierających :

1) oznaczenie poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c,

2) pomiar wskaźnika BMI – Body Mass Index oraz WHR – Waist Hip Ratio,

3) pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

4) ocena wykrytych powikłań cukrzycy,

5) konsultacja indywidualna internistyczna lub diabetologiczna,

6) konsultacja dietetyczna podczas wykładu dla pacjentów.

3. Działania edukacyjne dla pacjentów w formie tzw. akcji promocji zdrowia.

4. Szkolenia prowadzone wśród personelu medycznego mające na celu przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii (w szczególności profilaktyka, rozpoznawanie oraz leczenie).

Powyższe interwencje muszą być zgodne z zapisami RPZ.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%

(80% UE+13% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem z dnia 28.10.2016 r. wynoszącym 4,3307: 8 691 565,82 PLN
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu
Pytania i odpowiedzi Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 22 542 27 16;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;
  tel. 22 542 27 15;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy:
  pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Radomiu 26-610 Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
 • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich
  w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”.

Dla kogo? • osób w wieku powyżej 60 lat, dotychczas niediagnozowanych w kierunku cukrzycy – w zakresie konsultacji diabetologicznych i edukacji pacjentów;

Działania w projekcie w postaci szkoleń muszą być również skierowane do otoczenia grupy docelowej. Poprzez otoczenie grupy docelowej rozumiemy: personel medyczny: lekarze (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej) oraz pielęgniarki pracujący w podmiotach leczniczych na terenie województwa mazowieckiego – w zakresie działań szkoleniowych personelu medycznego

Wybierz obszar wsparcia

Do wyboru zgodnie z tematyką konkursu.

Maksymalna kwota dofinansowania

Nie określono

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE+13% BP).

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 7%.
Wartość projektu

Nie określono

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś