Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza

Działanie 6.3 Nowoczesne regionalne służby zatrudnienia

Termin, od którego można składać wnioski 14.09.2023 r.
Termin, do którego można składać wnioski 10.10.2023 r.
Brak dokładnej daty Nie dotyczy
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru:

I kwartał 2024 r.

Miejsce składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego

za pośrednictwem

Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na stronie internetowej https://mewa21.mazowia.eu

Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym.

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru mogą ubiegać się wyłącznie publiczne służby zatrudnienia realizujące projekty na obszarze RMR (region Mazowiecki regionalny).
Na co można otrzymać dofinansowanie? Działania związane z przygotowaniem regionalnych pracowników PSZ do obsługi zmieniającego się rynku pracy, w szczególności:

§  szkolenia wykorzystujące zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne techniki takie jak: on job training czyli szkolenie w miejscu pracy, case study, wykłady interaktywne, metody symulacyjne, eksperymenty pozwalające na wcielanie się w różne role zawodowe i bieżące rozwiązywanie trudnych do przewidzenia problemów;

§  warsztaty z zakresu organizowania regionalnych spotkań, giełd i targów pracy;

§  warsztaty z zakresu promocji lokalnych inicjatyw w obszarze rynku pracy;

§  warsztaty z zakresu diagnozowania potrzeb interesariuszy regionalnych urzędów pracy;

§  warsztaty z zakresu metod aktywizacyjnych interesariuszy regionalnych urzędów pracy;

§  warsztaty z zakresu promocji równouprawnienia na rynku pracy;

§  wizyty studyjne w celu zapoznania się z wiodącymi rozwiązaniami w zakresie obsługi regionalnych rynków pracy oraz diagnozowaniem ich potrzeb.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru zostały wskazane w Regulaminie naboru.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi

1 856 597,06 PLN.

Regulamin konkursu Pole wypełnia administrator portalu www.funduszedlamazowsza.eu
Wzór wniosku o dofinansowanie Pole wypełnia administrator portalu www.funduszedlamazowsza.eu
Wzór umowy o dofinansowanie Pole wypełnia administrator portalu www.funduszedlamazowsza.eu
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Nabór – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00), w Punkcie Informacyjnym EFS;

Konsultacje elektroniczne – drogą e-mailową na adres: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Konsultacje telefoniczne – pod numerem tel. 22 578 44 34.

Wybierz typ beneficjenta Typ ogólny:  Służby publiczne;

Typ szczegółowy: Instytucje rynku pracy

Dla kogo?

 

Pracownicy regionalnych publicznych służb zatrudnienia, tj. pracownicy powiatowych/miejskich urzędów pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Wybierz obszar wsparcia Obszar realizacji projektu obejmuje region Mazowiecki regionalny (RMR), tj. powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski, m. Ostrołęka, m. Płock, m. Radom, m. Siedlce.
Na co?

 

Działania związane z przygotowaniem regionalnych pracowników PSZ do obsługi zmieniającego się rynku pracy, w szczególności:

§  szkolenia wykorzystujące zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne techniki takie jak: on job training czyli szkolenie w miejscu pracy, case study, wykłady interaktywne, metody symulacyjne, eksperymenty pozwalające na wcielanie się w różne role zawodowe i bieżące rozwiązywanie trudnych do przewidzenia problemów;

§  warsztaty z zakresu organizowania regionalnych spotkań, giełd i targów pracy;

§  warsztaty z zakresu promocji lokalnych inicjatyw w obszarze rynku pracy;

§  warsztaty z zakresu diagnozowania potrzeb interesariuszy regionalnych urzędów pracy;

§  warsztaty z zakresu metod aktywizacyjnych interesariuszy regionalnych urzędów pracy;

§  warsztaty z zakresu promocji równouprawnienia na rynku pracy;

wizyty studyjne w celu zapoznania się z wiodącymi rozwiązaniami w zakresie obsługi regionalnych rynków pracy oraz diagnozowaniem ich potrzeb.

Maksymalna kwota dofinansowania

 

§  Nie określono
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi

85%

Minimalny wkład własny Minimalny poziom wkładu własnego wynosi

15%.

Wartość projektu Nie określono
Dowiedz się więcej – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie projektu można uzyskać:

bezpośrednio: w punkcie informacyjnym EFS przy ul. Młynarskiej 16, 01- 205 Warszawa;

telefonicznie pod numerem tel.: (22) 578 44 34

pocztą elektroniczną na adres e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Punkt informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Przekierowanie do dokumentów Programu

 

Strona internetowa IP:

https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl

Strona serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś