Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-026/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 4.3, Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie, 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Ścieżki i infrastruktura rowerowa. Nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 30 września 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 1 grudnia 2016 roku do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie przeznaczone jest na budowę, przebudowę lub wytyczenie wydzielonych dróg/ścieżek dla rowerów, w tym wyznaczenie i oznakowanie przejazdów rowerowych, pasów dla rowerów, śluz rowerowych, z wyłączeniem ścieżek rowerowych pełniących funkcję turystyczną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 EUR (43 636 000,00 PLN[1])

 


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 28.07.2016 r. wynoszącym 4,3636 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś