Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Zakończony od 2016-10-31 do 2017-01-09

Kominikat dotyczący zmiany regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami (publikacja 12.10.2016)

WYNIKI NABORU:

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-032/16

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu – Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Typ projektów Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski

od 31 października 2016 roku.

Termin, do którego można składać wnioski

do 09 stycznia 2017 roku.

Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jedynie Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB musi spełniać warunki konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-032/16).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu zaplanowano podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez:

– wsparcie dla MŚP, które będzie udzielone za pośrednictwem IOB. Beneficjentem będą IOB natomiast grupą docelową będą MŚP;

– wsparcie udzielane przez IOB posiadające doświadczenie w świadczeniu usług przedsiębiorstwom posiadającym potencjał technologiczny, których założeniem jest wdrożenie innowacji technologicznych, we wczesnej fazie rozwoju tj. do 24 miesięcy od momentu rejestracji;

– wsparcie obejmujące przedsięwzięcia polegające na pomocy dla podmiotów gospodarczych znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, za pośrednictwem IOB posiadających doświadczenie w inkubacji i akceleracji przedsiębiorstw.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 500 000,00 EUR (6 515 400,00 PLN[1])


[1] Kwota dofinansowania ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.08.2016 r. wynoszącym 4,3436 PLN

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś