Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Znane są wyniki ostatniej rundy konkursu o bony na innowacje. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu 11 projektów. W sumie w całym konkursie przyznane wsparcie przekroczyło 10 mln zł na realizację 54 działań przedsiębiorców. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Przez pół roku przedsiębiorcy ubiegali się o dofinansowanie opracowania nowych lub ulepszonych produktów, usług i technologii produkcji. Prace mogły dotyczyć również przygotowania prototypu doświadczalnego, zmian procesowych, czy nowego projektu wzorniczego. Firmy miały szansę na zdobycie nawet 200 tys. zł dofinansowania na zlecenie realizacji badań w tym zakresie instytucjom naukowym.

W ramach podzielonego na rundy konkursu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa złożyły prawie 200 wniosków o dofinansowanie. W ostatniej z rund w sumie 2,1 mln zł wsparcia uzyskało 11 projektów. W całym konkursie kwota przyznanej pomocy przekroczyła natomiast 10 mln zł. Fundusze inwestowane są w badania nad m.in. rozwiązaniami z branży produkcyjnej, metalowej, energetycznej, czy nowoczesnych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje.

 

Jakie są jeszcze możliwości dofinansowania projektów biznesowych?

Do 7 lutego trwa konkurs o dofinansowanie eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych, czyli badań wykraczających poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza. O środki mogą ubiegać się przedsiębiorstwa i powiązania kooperacyjne. Mikro, małe i średnie firmy mają czas do 28 lutego na złożenie wniosków o bony na doradztwo, czyli wsparcie w prowadzeniu i rozwoju działalności. Dofinansowanie obejmie np. usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktów i technologii. Kolejna możliwość dla biznesu to fundusze na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Środki przeznaczone zostaną także na zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobie świadczenia usług. Konkurs potrwa do 3 kwietnia. Przedsiębiorcy posiadający certyfikat Seal of Excellence przyznawany przez Komisję Europejską mogą natomiast starać się o fundusze na projekty badawczo rozwojowe w specjalnie dedykowanym im konkursie. Mają na to czas do 27 marca.

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, a unijne dofinansowanie projektów przekroczyło 6 mld zł.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych