Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Działasz na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej? Do 12 lipca możesz ubiegać się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej i wprowadzania nowych usług dla mieszkańców. Pula środków na ten cel to ponad 87 mln zł. Nabory wniosków ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Hasło "Fundusze Europejskie na wsparcie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów ekonomii społecznej", a w tle grupa rozmawiających osób

 

Do 12 lipca potrwają nabory wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.2 Ekonomia społeczna. Na wsparcie działań w obszarze mazowieckim regionalnym przeznaczone zostanie ponad 52 mln zł, natomiast wsparcie dla regionu stołecznego wyniesie 34,7 mln zł. Finansowanie pochodzi z funduszy europejskich oraz środków budżetu państwa.

 

Ogłaszamy kolejne konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej z nowej puli środków dla Mazowsza. Tym razem dofinansowanie pomoże w rozwoju sektora ekonomii społecznej, a więc obszaru szczególnie ważnego dla rozwoju społeczności lokalnych i mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże w realizacji  usług wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej,
w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych. Na wsparcie mają szansę projekty dotyczące:

 • rozwoju partnerstw lokalnych na bazie doświadczeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych (zwłaszcza w obszarze usług społecznych oraz zielonej gospodarki),
 • wsparcia przedsiębiorstw społecznych we wprowadzaniu nowych usług, szczególnie w zakresie usług społecznych, czy działań w obszarach zielonej gospodarki i gospodarki odpadami (w tym recyklingu),
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora ekonomii społecznej.

 

Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 mogą być również przeznaczone na działania
z obszaru:

 • reintegracji społecznej, zawodowej oraz readaptacji pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • świadczenia bezzwrotnego wsparcia finansowego na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
  w przedsiębiorstwach społecznych.

 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Projekty mogą realizować tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Dlatego o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub podmioty starające się o taki status. Uwaga! Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane wyłącznie z organizacjami posiadającymi wymaganą regulaminem akredytację.

 

 

Do kogo mogą być skierowane projekty?

 

Celem działań będzie wsparcie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego odbiorcami projektów mogą być m.in.: osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, absolwenci centrów lub klubów integracji społecznej, osoby starsze, czy mieszkańcy borykający się z zaburzeniami psychicznymi. Działania mogą dotyczyć osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Działania mogą obejmować także uchodźców, czy na przykład osoby opuszczające zakłady karne lub poprawcze.

 

 

Oddzielne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego

 

Region warszawski stołeczny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-001/23):

 • Subregiony: Warszawa, warszawski-wschodni i warszawski-zachodni
 • Pula środków: 34,7 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

 

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-001-23/

 

 

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-002/23):

 • Subregiony: radomski, płocki, ostrołęcki, ciechanowski, siedlecki oraz żyrardowski
 • Pula środków: 52,4 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

 

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-002-23/

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

 

Wniosek o dofinasowanie należy przesłać w formie elektronicznej do 12 lipca za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/ . Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

 

Masz pytania?

 

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.euw zakładce Punkty informacyjne.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza już 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM) z budżetem wynoszącym 9,5 mld zł.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

 

Gdzie szukać informacji?

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś