Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Lata 2021–2027 to okres nowego programowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zarządzeniem marszałka Adam Struzika powołano specjalny zespół, który przygotuje projekt RPO WM 2021–2027. Na posiedzeniu zespołu obecny był Mariusz Frankowski dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027 (RPO WM 2021–2027) i przedstawienie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Jest to zgodne z ustawą o samorządzie województwa, według której za rozwój Mazowsza odpowiada samorząd województwa. Prace Zespołu będą trwały do zatwierdzenia RPO WM 2021–2027 przez Komisję Europejską. 

Rozwój Mazowsza zależy od samorządu

Projekt będzie uwzględniał podział Mazowsza na odrębne jednostki NUTS 2 (Mazowiecki regionalny oraz Warszawski stołeczny). Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął już 19 marca br. stanowisko w sprawie ujęcia w Wieloletnich Ramach Finansowych oraz pakiecie rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2021–2027 Unii Europejskiej aktualnych danych EUROSTAT oraz objęcia regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia.

 

Ponadto Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent m.st. Warszawy w 29 marca br. podpisali „Stanowisko dotyczące wspólnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego obejmującego region warszawski stołeczny oraz obszar (region) mazowiecki regionalny”. Wspólna deklaracja obejmuje 5 zasadniczych postulatów:

 1. Zwiększenia w budżecie Unii Europejskiej po 2020 r. środków na Politykę Spójności oraz Wspólną Politykę Rolną, jako filarów europejskiej solidarności.
 1. Zmiany niekorzystnego dla Polski sposobu naliczania górnego limitu środków przekazywanych z funduszy polityki spójności na rzecz każdego z poszczególnych państw członkowskich (tzw. cappingu).
 1. Uwzględnienia w pakietach rozporządzeń dotyczących Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2021–2027 Rozporządzenia Komisji Europejskiej z 29 listopada 2016 r., które podzieliło województwo mazowieckie na dwa regiony Mazowiecki regionalny oraz Warszawski stołeczny.
 1. Objęcia regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia.
 1. Objęcia województwa mazowieckiego jednym regionalnym programem operacyjnym z dwoma komponentami dla regionu NUTS 2 Mazowieckiego regionalnego oraz Warszawskiego stołecznego.

 

Powołano podzespoły tematyczne

Będą one pracować w ramach zespołu. Powstało sześć podzespołów:

 1. Podzespół 1 – do Celu Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa;
 2. Podzespół 2 – do Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna

Europa;

 1. Podzespół 3 – do Celu Polityki 3 – Lepiej połączona Europa;
 2. Podzespół 4 – do Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym;
 3. Podzespół 5 – do Celu Polityki 5 – Europa bliżej obywateli;
 4. Podzespół 6 – do Instrumentów finansowych, pomocy publicznej oraz polityk horyzontalnych.

Źródło: www.mazovia.pl

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś