Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
WRAZ Z ZAKOŃCZENIEM OKRESU PROGRAMOWANIA RPO WM 2014-2020, TA STRONA PEŁNI FUNKCJĘ ARCHIWALNĄ I
ZAMIESZCZONE NA NIEJ TREŚCI NIE SĄ DALEJ AKTUALIZOWANE. PO AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
EUROPEJSKIMI NA MAZOWSZU ZAPRASZAMY NA https://funduszeuedlamazowsza.eu/
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, będą musieli poczekać na wyniki oceny merytorycznej, która w tym konkursie miała przebiegać w formie oceny panelowej.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce przeprowadzenie spotkań wnioskodawców z ekspertami oceniającymi wnioski jest niemożliwe. W zaistniałej sytuacji i zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych czasowo zawiesza ocenę merytoryczną projektów.

 

Na co Fundusze Europejskie?

Konkurs trwał od 31 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., a projekty badawczo-rozwojowe będą realizować przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne, które posiadają doświadczenie w tym obszarze.

Wspierane będą m.in. badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwoje lub same prace eksperymentalne. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. W ramach konkursu będzie można uzyskać dotacje na pokrycie kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych obejmujących na przykład: amortyzację lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej czy innych środków trwałych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, wynagrodzenia badaczy, techników i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów takich jak surowce, półprodukty, odczynniki czy drobny sprzęt laboratoryjny, utrzymanie linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych.

Dofinansowanie wyniesie od 500 tysięcy do nawet 4 milionów złotych i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej informacjami o konkursie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-beneficjentow-posiadajacych-doswiadczenie-w-prowadzeniu-prac-br-rpma-01-02-00-ip-01-14-100-19/

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie www.funduszedlamazowsza.eu  oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś