Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Przedsiębiorcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, będą musieli poczekać na wyniki oceny merytorycznej, która w tym konkursie miała przebiegać w formie oceny panelowej.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce przeprowadzenie spotkań wnioskodawców z ekspertami oceniającymi wnioski jest niemożliwe. W zaistniałej sytuacji i zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych czasowo zawiesza ocenę merytoryczną projektów.

 

Na co Fundusze Europejskie?

Konkurs trwał od 31 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., a projekty badawczo-rozwojowe będą realizować przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne, które posiadają doświadczenie w tym obszarze.

Wspierane będą m.in. badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwoje lub same prace eksperymentalne. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Prace można zrealizować samodzielnie lub we współpracy z naukowcami. W ramach konkursu będzie można uzyskać dotacje na pokrycie kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych obejmujących na przykład: amortyzację lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej czy innych środków trwałych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, wynagrodzenia badaczy, techników i innych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów takich jak surowce, półprodukty, odczynniki czy drobny sprzęt laboratoryjny, utrzymanie linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych.

Dofinansowanie wyniesie od 500 tysięcy do nawet 4 milionów złotych i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej informacjami o konkursie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe-dla-beneficjentow-posiadajacych-doswiadczenie-w-prowadzeniu-prac-br-rpma-01-02-00-ip-01-14-100-19/

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Gdzie szukać informacji?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tymczasowo zawieszone zostały usługi bezpośrednie. Osoby zainteresowane zdobyciem informacji o aktualnych i planowanych konkursach zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie www.funduszedlamazowsza.eu  oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych