Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Placówki kształcenia zawodowego mają czas do 17 kwietnia 2020 r. na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów wspierających doskonalenie zawodowe uczniów. Do szkół trafi ponad 27,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

O unijne dofinansowanie ubiegać się mogą m.in.: organy prowadzące szkoły objęte wsparciem lub – podmioty posiadające co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego w partnerstwie z organem prowadzącym. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego konkurs potrwa do 17 kwietnia 2020 r., a kwota dostępnych środków wynosi ponad 27 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 85% kosztów.

 

Na co dofinansowanie?

Dzięki funduszom z programu regionalnego szkoły oraz placówki zawodowe i branżowe mogą wyposażać swoje pracownie lub warsztaty szkolne oferując uczniom praktyczną naukę zawodu na wysokim poziomie. Unijne dofinansowanie będzie można przeznaczyć np. na realizację staży dla uczniów techników, szkół policealnych, a także branżowych szkół I oraz II stopnia. Staże odbywać się będą u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. Dzięki współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, uczniowie otrzymają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na dodatkowych zajęciach specjalistycznych. W ramach projektów możliwe będzie tworzenie klas patronackich w szkołach, a także opracowanie lub modyfikacja programów nauczania. Szkoły przeznaczą dofinansowanie na m.in.: wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, tak aby stworzyć młodzieży warunki zbliżone do naturalnej pracy.

 

Kto skorzysta?

Ze wsparcia skorzystają m.in. uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, młodociani pracownicy, nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych. Fundusze europejskie wpłyną na jakość kształcenia zawodowego, na poziom wiedzy i poprawią warunki nauczania w szkołach.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie z działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-090-20/

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś