Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Placówki kształcenia zawodowego mają czas do 17 kwietnia 2020 r. na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów wspierających doskonalenie zawodowe uczniów. Do szkół trafi ponad 27,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

O unijne dofinansowanie ubiegać się mogą m.in.: organy prowadzące szkoły objęte wsparciem lub – podmioty posiadające co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego w partnerstwie z organem prowadzącym. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego konkurs potrwa do 17 kwietnia 2020 r., a kwota dostępnych środków wynosi ponad 27 milionów złotych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 85% kosztów.

 

Na co dofinansowanie?

Dzięki funduszom z programu regionalnego szkoły oraz placówki zawodowe i branżowe mogą wyposażać swoje pracownie lub warsztaty szkolne oferując uczniom praktyczną naukę zawodu na wysokim poziomie. Unijne dofinansowanie będzie można przeznaczyć np. na realizację staży dla uczniów techników, szkół policealnych, a także branżowych szkół I oraz II stopnia. Staże odbywać się będą u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. Dzięki współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, uczniowie otrzymają możliwość uzupełnienia swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na dodatkowych zajęciach specjalistycznych. W ramach projektów możliwe będzie tworzenie klas patronackich w szkołach, a także opracowanie lub modyfikacja programów nauczania. Szkoły przeznaczą dofinansowanie na m.in.: wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, tak aby stworzyć młodzieży warunki zbliżone do naturalnej pracy.

 

Kto skorzysta?

Ze wsparcia skorzystają m.in. uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, młodociani pracownicy, nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych. Fundusze europejskie wpłyną na jakość kształcenia zawodowego, na poziom wiedzy i poprawią warunki nauczania w szkołach.

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie z działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialanie-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-rpma-10-03-01-ip-01-14-090-20/

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0. Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego
w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Zachęcamy do zapisania się do newslettera Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (najważniejsze informacje o konkursach, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2020 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych