Przejdź do menu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Kliknij, aby wrócić na stronę główną Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę Serwis Serwisu Komisji Europejskiej - Przejdź na stronę
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unia Europejska pomaga potrzebującym mieszkańcom Mazowsza poprzez wsparcie działań podnoszących kompetencje zawodowe i społeczne. W ramach konkursu sześć projektów otrzymało dofinansowania na działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, takie jak: aktywizacja zawodowa, rozwijanie kompetencji społecznych czy edukacja osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kwota przeznaczona na te inicjatywy wyniesie ponad 5,1 mln zł. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w listopadzie 2022 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na grafice znajduje się hasło: Ponad 5 mln zł na rozwijanie kompetencji zawodowych oraz aktywizację zawodową mieszkańców Mazowsza. Obok zdjęcie uśmiechniętej młodej kobiety z wyciągniętą dłonią.

 

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu jesteśmy w stanie pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację zajęć integracyjnych, edukacyjnych czy też podnoszących umiejętności społeczno- zawodowe. Wskutek tych działań osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymają pomoc na wielu płaszczyznach. – wskazała Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wyniki konkursu – ponad 5 mln zł na rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego otrzymają m.in.: Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja na realizację projektu pt.  „OdNowa. Reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Glinojeck vol2.”, Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o o. na realizację projektu: „Aktywność szansą na włączenie”, a także Stowarzyszenie „Alter Ego” na realizację projektu: „Pomoc wykluczonym – integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy”. Ze wsparcia mają szansę skorzystać m.in. mieszkańcy powiatu legionowskiego, radomskiego, ciechanowskiego, piaseczyńskiego oraz otwockiego. Pomocą zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, a także korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje zwiększenie alokacji konkursowej, by dofinansować pozostałe pozytywnie rozpatrzone projekty, znajdujące się na liście rezerwowej.

 

Wyniki naboru znajdują się na stronie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, RPO Mazowieckiego

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przed nami kolejna unijna perspektywa, nowy program regionalny dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027. Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg. Już w czerwcu ogłoszony zostanie konkurs skierowany tylko do kobiet i mający na celu aktywizację zawodową biernych zawodowo kobiet. Godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to będą najważniejsze cele do osiągnięcia w ramach tego naboru.

 

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2023 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych