Przejdź do menu Przejdź do treści strony Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu Zmień rozmiar tekstu konkrast ikona Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Kliknij, aby zobaczyć możliwe ustawienia
Kliknij, aby wydrukować stronę
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski Flaga Unii Europejskiej
Nawigacja
Zamknij okno z submenu

Nasze serwisy

Unia Europejska dba o potrzebujących mieszkańców Mazowsza. W ramach konkursu 11 projektów otrzyma dofinansowania na realizację działań poprawiających dostępność usług społecznych. Dzięki funduszom europejskim zwiększy się liczba miejsc, w których świadczone są usługi opiekuńcze lub asystenckie. Pomoc otrzymają również rodziny zagrożone dysfunkcją, a także dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej. Kwota przeznaczona na te działania wyniesie ponad 4,3 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w maju 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na grafice znajduje się hasło: Poprawa dostępu do usług społecznych dzięki Funduszom Europejskim. Ponad 4,3 mln zł na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok znajduje się zdjęcie dwóch uśmiechniętych kobiet, przeglądających dokumenty. Jedna z nich znajduje się na wózku inwalidzkim.

 

W ramach konkursu z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, wsparcie z Unii Europejskiej otrzyma 11 beneficjentów o łącznej kwocie ponad 4,3 mln zł.

 

Wyniki konkursu – ponad 4,3 mln zł na pomoc

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem zasługują na wsparcie i równe szanse w dostępie do usług społecznych. W ramach konkursu dofinansowane zostaną działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich czy też rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę. Pomoc otrzymają także dzieci, młodzież i rodziny zagrożone dysfunkcją. Dzięki funduszom europejskim realizowane będą  działania prewencyjne, ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej oraz rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej.

 

Ze wsparcia funduszy europejskich skorzystają m.in. mieszkańcy subregionu ostrołęckiego, ciechanowskiego oraz płockiego.

 

Wyniki naboru znajdują się na stronie naboru

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś